×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Ieremia

Capitolul 21

Răspuns soliei lui Sedechia. Cuvânt către casa regală.

1 Cuvântul care s’a făcut de la Domnul către Ieremia când regele Sedechia a trimis la el pe Paşhur, fiul lui Malchia, şi pe Sofonie, fiul preotului Maaseia, ca să-i zică: 2 „Întreabă-L pentru noi pe Domnul; că regele Babilonului s’a ridicat împotriva noastră; poate că Domnul va face ceva potrivit lucrurilor Sale minunate, şi acela se va duce de la noi”. 3 Iar Ieremia le-a zis: „Aşa veţi grăi către Sedechia, regele lui Iuda: 4 Aşa grăieşte Domnul: Iată, Eu voi întoarce îndărăt armele războinice cu care voi vă luptaţi împotriva Caldeilor care v’au împresurat de dinafara zidului şi le voi îngrămădi în mijlocul acestei cetăţi. 5 Şi Eu Mă voi lupta împotriva voastră cu mână tare şi cu braţ înalt, cu mânie şi cu urgie mare. 6 Şi pe toţi cei ce locuiesc în cetatea aceasta, oameni şi animale, îi voi lovi cu moarte dureroasă, iar ei vor muri. 7 Şi după aceea – aşa zice Domnul – pe Sedechia, regele lui Iuda, şi pe slujitorii lui şi poporul care’n cetatea aceasta a scăpat din ciumă şi de la moarte şi de la sabie îi voi da în mâna vrăjmaşilor, a celor ce le caută vieţile, iar ei îi vor trece prin ascuţişul săbiei; şi nu-i vor cruţa şi nici o milă nu vor avea de ei”.

8 Iar acestui popor îi vei spune: Aşa grăieşte Domnul: Iată, Eu v’am pus înainte calea vieţii şi calea morţii. 9 Cel ce rămâne în cetatea aceasta va muri de sabie şi de foamete; iar cel ce va ieşi şi se va duce la Caldeii care v’au împresurat, acela va trăi; viaţa îi va fi ca o pradă, dar va trăia. 10 Că nu spre bine, ci spre rău Mi-am întors Eu faţa asupra acestei cetăţi; ea va fi dată în mâna regelui Babilonului, iar acela cu foc o va mistui.

11 Tu, casă a regelui lui Iuda, ascultaţi cuvântul
Domnului! Tu, casă a lui David, aşa grăieşte Domnul:

12 Judecaţi dimineaţa cu judecată
şi faceţi ce e drept
şi scoateţi-l pe cel jefuit
din mâna celui ce-l apasă,
ca nu cumva mânia Mea ca focul să
se-aprindă,
căci ea va arde
şi nimeni nu va fi care s’o stingă.

13 Iată, Eu sunt împotriva ta,
a celui ce locuieşte în Valea Sorului-de-şes,b
şi a celor ce zic: «Cine ne va înfricoşa?»
sau: «Cine va intra în locaşul nostru?»

14 Şi foc voi aprinde’n pădurea ei
şi toate’mprejurimile ei le va mistui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.