×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Ieremia

Capitolul 20

Ieremia în temniţă. Plângerea sa.

1 Iar Paşhur, fiul preotului Imer, cel ce fusese numit şi veghetor al casei Domnului, l-a auzit pe Ieremia profeţind aceste cuvinte. 2 Şi l-a lovit şi l-a aruncat în temniţa jilavăa, ce se afla lângă poarta casei de sus, cea care dădea în templul Domnului. 3 Apoi Paşhurr l-a scos pe Ieremia din temniţa jilavă, iar Ieremia i-a zis: „Domnul nu te-a numit cu numele de Paşhurr, ci cu acela de Surghiunitul. 4 Căci aşa zice Domnul: Iată, Eu voi face ca tu să fii dus în surghiunb împreună cu toţi prietenii tăi; ei vor cădea sub sabia duşmanilor lor, iar ochii tăi îi vor vedea; iar pe tine şi pe întregul Iuda vă voi da în mâinile regelui Babilonului; acesta îi va robi şi cu săbiile îi va tăia’n bucăţi. 5 Şi toată puterea acestei cetăţi şi toată strânsura ei şi toate vistieriile regelui lui Iuda le voi da în mâinile vrăjmaşilor acestuia, iar ei le vor duce în Babilon. 6 Iar tu şi casnicii tăi veţi merge în robie; tu vei muri în Babilon, şi acolo vei fi îngropat, tu şi toţi prietenii tăi cărora le-ai profeţit minciuni”.

7 Tu m’ai amăgit, Doamne,c
iar eu m’am amăgit;
Tu ai fost puternic, Tu ai biruit,
eu m’am făcut de râs;
fără’ncetare’n toată ziua sunt batjocorit.

8 Da, eu cu graiul meu amar voi râde,
la răscoală şi sleire voi chema,
căci cuvântul Domnului mi-a devenit ocară
şi’n zilele mele toate, bătaie de joc.

9 Atunci am zis:
Numele Domnului nu-l voi mai numi
şi’ntru numele Său nu voi mai grăi!…
Dar asta-mi era în oase ca o văpaie-aprinsă;
mă şubrezesc din toate’ncheieturile
şi cad sub propriile mele puteri.

10 Ocara multora am auzit-o,
a celor adunaţi prin preajmă:
„Ridicaţi-vă!;
laolaltă să ne ridicăm împotrivă-i,
bărbaţii toţi, prietenii lui!
Băgaţi de seamă la ce-şi pune el în gând:
poate că se va amăgi,
iar noi îl vom învinge
şi răzbunaţi vom fi asupră-i!”

11 Dar Domnul e cu mine ca un războinic tare;
iată de ce ei m’au prigonit,
dar au rămas buimaci;d
umplutu-s’au de ruşine,
că nu şi-au priceput ocara veşnică, de neuitat.

12 Doamne, Tu, Cel ce pătrunzi pe cele drepte,
Tu, Cel ce cunoşti rărunchii şi inimile,
fă ca eu să-Ţi văd răzbunarea asupră-le,
că Ţie Ţi-am încredinţat apărarea mea!

13 Cântaţi-I Domnului, laude cântaţi-I,
că El a scos sufletul săracului
din mâna răufăcătorilor!

14 Blestemată fie ziua’n care m’am născut!;
da, ziua’n care maica m’a născut
să nu fie binecuvântată!

15 Blestemat fie omul care i-a vestit tatălui meu:
„Un fiu ţi s’a născut!”

16 Bucură-se omul acela
precum cetăţile pe care Domnul le-a
prăpădit cu mânie,
fără să-I pară rău:
strigăt audă dimineaţa,
răcnete de jale’n amiazăzi!

17 Că nu m’a ucis în pântecele maicii mele!;
că maică-mea nu mi s’a făcut mormânt
şi pântece de ne’ncetată zămislire!

18 La ce bun ieşit-am eu din pântece?:
Să văd doar osteneală şi durere
şi să-mi istovesc zilele’n ruşine?

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.