×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Ieremia

Capitolul 16

Viaţa profetului ca simbol. Risipiţii lui Israel. Vestire de năvală. Întoarcerea neamurilor.

1 Iar tu să nu-ţi iei femeie – zice Domnul, Dumnezeul lui Israel –; 2 în locul acesta nu ţi se vor naşte nici fiu, nici fiică. 3 Fiindcă aşa zice Domnul Dumnezeu despre fiii şi fiicele care s’au născut în locul acesta şi de mamele care i-au născut şi de părinţii care le-au dat naştere în ţara aceasta: 4 De boli dătătoare de moarte vor muri; nu vor fi jeliţi şi nici îngropaţi; pildă vor fi pe faţa pământului; [hrană vor fi] fiarelor câmpului şi păsărilor cerului; de sabie vor cădea şi de foamete se vor topi.

5 Aşa zice Domnul: În adunarea lor de doliu să nu intri; nu te duce să jeleşti, nici să te tângui pentru ei; că pacea Mi-am îndepărtat-o de la poporul acesta. 6 Nimeni nu va plânge pentru ei, nimeni nu-şi va face pentru ei tăieturi pe trup şi nimeni nu se va rade pentru eia; 7 în plângerea lor nu se va frânge pâine spre mângâiere asupra morţilor, şi nimeni nu va da de băut un pahar spre mângâiere asupra tatălui sau mamei sale;

8 în casa ospăţului să nu intri ca să şezi să mănânci şi să bei împreună cu ei. 9 Că aşa zice Domnul, Dumnezeul lui Israel: Iată, sub ochii voştri şi’n zilele voastre voi face să’nceteze din locul acesta orice glas de bucurie şi orice glas de veselie şi orice glas de mire şi orice glas de mireasă.

10 Şi va fi că atunci când tu îi vei vesti acestui popor toate aceste cuvinte şi când ei îţi vor zice: «De ce a rostit Domnul toate relele acestea împotriva noastră? care e nedreptatea noastră? şi care este păcatul pe care noi l-am săvârşit în faţa Domnului Dumnezeului nostru?», 11 atunci tu le vei zice: Din pricină că părinţii voştri M’au părăsit – zice Domnul – şi au mers după dumnezei străini şi le-au slujit şi li s’au închinat şi de Mine s’au îndepărtat şi legea Mea n’au păzit-o 12 (iar voi aţi făcut mai rău decât părinţii voştri; că, iată, voi umblaţi fiecare după poftele inimii voastre celei rele, aşa încât de Mine să nu ascultaţi), 13 de aceea Eu vă voi alunga din ţara aceasta în ţara pe care nici voi şi nici părinţii voştri n’au ştiut-o, şi acolo veţi sluji la alţi dumnezei, care nu vor avea milă de voi.

14 De aceea, iată că vin zile – zice Domnul – când ei nu vor mai spune: «Viu este Domnul, Cel ce i-a scos pe fiii lui Israel din ţara Egiptului», 15 ci: «Viu este Domnul, Cel ce a adus înapoi casa lui Israel din ţara de la miazănoapte şi din toate ţările în care au fost duşi». Şi Eu îi voi aşeza la loc în ţara lor, aceea pe care Eu am dat-o părinţilor lor.

16 Iată, Eu voi trimite pescari mulţi – zice Domnul – şi-i vor pescui, şi după aceea voi trimite mulţi vânători şi-i vor vâna de pe fiece munte şi de pe fiece deal şi de prin crăpăturile stâncilor.b 17 Că ochii Mei sunt îndreptaţi asupra tuturor căilorc lor; nedreptăţile lor nu le-au putut ascunde ochilor Mei. 18 Şi îndoit le voi plăti răutăţile şi păcatele cu care Mi-au spurcat pământul prin stârvurile urâciunilor lord şi prin fărădelegile cu care Mi-au umplut moştenirea”.

19 Doamne, puterea mea
şi ajutorul meu şi scăparea mea în zilele
răutăţilor,
la Tine vor veni neamurile de la marginea
pământului
şi vor zice:
„Cât de zadarnici erau idolii
pe care părinţii noştri şi i-au agonisit
şi care nu-s de nici un folos!”

20 „Oare-şi va face omul dumnezei
de vreme ce aceştia nu sunt dumnezei?e

21 De aceea, iată, de data aceasta le voi arăta
mâna Mea
şi puterea Mea le-o voi face cunoscută
şi vor şti că numele Meu este Domnul”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.