×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Ieremia

Capitolul 11

Ruperea legământului cu Dumnezeu. Prigoană împotriva lui Ieremia.

1 Cuvântul care s’a făcut de la Domnul către Ieremia, zicând: 2 „Auzi cuvântul acestui legământ şi vei grăi către bărbaţii lui Iuda şi către locuitorii Ierusalimului şi le vei zice: 3 Acestea zice Domnul, Dumnezeul lui Israel: Blestemat este omul care nu va asculta de cuvintele acestui legământa pe care Eu l-am poruncit părinţilor voştri în ziua în care i-am scos din ţara Egiptului, din cuptorul cel de fier,b zicând: 4 Ascultaţi glasul Meu şi faceţi tot ceea ce Eu vă voi porunci; şi voi Îmi veţi fi Mie popor, iar Eu vă voi fi vouă Dumnezeuc; 5 ca să întăresc jurământul pe care l-am jurat părinţilor voştri, anume să le dau o ţară în care curge lapte şi miered, aşa cum este şi astăzi.” Iar eu am răspuns, zicând: Aşa să fie, Doamne! 6 Şi mi-a zis Domnul: „Citeşte toate aceste cuvinte în cetăţile lui Iuda şi pe uliţele Ierusalimului, zicând: 7 Auziţi cuvintele acestui legământ şi faceţi-le!” 8 Dar ei nu le-au făcut.

9 Iar Domnul mi-a zis: „Sfat viclean se află printre oamenii lui Iuda şi printre locuitorii Ierusalimului. 10 Ei s’au întors la nedreptăţile părinţilor lor din vechime, cei ce n’au vrut să asculte de cuvintele Mele; şi, iată, ei merg după dumnezei străini, cărora să le slujească; casa lui Israel şi casa lui Iuda au rupt legământul Meu, pe care Eu l-am încheiat cu părinţii lor. 11 De aceea, aşa zice Domnul: Iată, Eu aduc peste poporul acesta rele din care nu vor putea ieşi; şi vor striga spre Mine, dar Eu nu-i voi auzi. 12 Iar cetăţile lui Iuda şi locuitorii Ierusalimului vor merge şi vor striga spre dumnezeii cărora ei le jertfesc tămâieri, dar aceia nu-i vor scăpa la vremea necazului lor.

13 Căci dumnezeii tăi, Iudo,
erau după numărul cetăţilor tale;
şi după numărul uliţelor Ierusalimului
ai ridicat altare
de pe care să i se aducă tămâieri lui Baal.

14 Iar tue, tu nu te ruga pentru poporul acesta şi nu mijloci pentru ei în cereri şi rugăciuni; că Eu nu-i voi auzi la vremea când Mă vor chema, la vremea necazului lor.

15 De ce-a făcut iubita Mea urâciune’n casa Mea?
Oare «rugăciunile» şi «cărnurile sfinte»f,
ele oare te vor despuia de răutăţile tale?
sau astfel vei scăpa tu de ele?

16 «Măslin frumos, cu umbre moi pe chip»g,
aşa ţi-a numit Domnul numele.
Când scrâşnetul securii se auzea în el,
foc i s’a aprins în ramuri.
Mare-i necazul ce vine asupră-ţi;
crengile lui nu-s bune de nimic.

17 Şi Domnul, Cel ce te-a sădit, lucruri rele a grăit împotrivă-ţi, din pricina răutăţii casei lui Israel şi a casei lui Iuda, pentru tot ceea ce cu mâna lor şi-au făcut-o ca să-Mi stârnească mânia prin jertfele aduse lui Baal”.

18 Doamne, învaţă-mă, şi voi şti! Atunci am văzut eu uneltirile lor.

19 Dar eu, ca un miel nevinovat pe care-l duc la’njunghiere, n’am ştiut că ei împotriva mea gândeau cu gânduri rele, zicând: „Veniţi să-i punem lemn în pâineh şi să-l isprăvim de pe pământul celor
vii, iar numele lui şteargă-se din amintire!”

20 Doamne, Tu, Cel ce judeci cu dreptate,
Tu, Cel care cerci inimile şi rărunchii,
dă-mi să văd răzbunarea Ta asupră-le,
căci pricina mea Ţie Ţi-am înfăţişat-o.

21 De aceea, aşa grăieşte Domnul împotriva oamenilor din Anatoti – cei ce umblă după viaţa mea şi-mi zic: „Nu vei profeţi în numele Domnului!; altfel, de mâinile noastre vei muri!” –; 22 de aceea, aşa zice Domnul: „Iată, ochii Mei vor fi asupra lor: tinerii lor vor muri de sabie, fiii şi fiicele lor se vor stinge de foame 23 şi rămăşiţă’n urma lor nu va rămâne, fiindcă Eu voi aduce rele asupra celor ce locuiesc în Anatot, în anul cercetării lor”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.