×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Isaia

Capitolul 62

În aşteptarea mântuirii.

1 De dragul Sionului nu voi păstra tăcere
şi de dragul Ierusalimului nu Mă voi da
odihnei,
până când dreptatea lui ca o lumină va ieşi
şi mântuirea Mea ca o făclie va arde.a

2 Şi neamurile vor vedea dreptatea ta
şi regii îţi vor vedea mărirea
şi toţi cu nume nou te vor chema,
pe care Domnul l-a numit.

3 Cunună de mândreţe vei fi tu în mâna
Domnului
şi diademă ’mpărătească în mâna
Dumnezeului tău.

4 Şi nu te vei mai numi „Părăsită”
şi pământul tău nu se va mai numi „Pustiu”,
fiindcă numele tău va fi „Bunăvoirea-Mea”
şi pământul tău se va numi „Locuit”;
că Domnul a binevoit întru tine,
iar pământul tău locuit va fi.

5 Şi’n felul în care un tânăr locuieşte cu o
fecioară,
aşa vor locui fiii tăi cu tine;
şi va fi că precum se veseleşte mirele de
mireasă,
aşa se va veseli de tine Domnul.

6 Şi pe zidurile tale, Ierusalime,
pus-am paznici de toată ziua şi de toată noaptea,
care nicicând nu vor înceta să pomenească
de Domnul.b

7 Că nimeni nu-i asemenea vouă
atunci când El va fi pus rânduială
şi va face Ierusalimul mândrie pe pământ.

8 Juratu-S’a Domnul pe dreapta Sa
şi pe tăria braţului Său:
– De-acum nu le voi mai da duşmanilor tăi
grâul şi strânsurile tale,
nici că feciorii străinilor îţi vor mai bea vinul
pentru care tu te-ai ostenit;

9 ci numai cei ce le-au adunat,
aceia le vor mânca şi vor lăuda pe Domnul,
şi numai cei care au cules strugurii,
aceia îi vor bea în curţile Mele cele sfinte.

10 Mergeţi prin porţile Mele
şi faceţi-i cale poporului Meu
şi pietrele din cale daţi-le în lături;
stindard ridicaţi pentru neamuri!c

11 Că, iată, Domnul a făcut să se audă
pân’la marginile pământului:
– Spuneţi-i fiicei Sionului:
Iată, Mântuitorul tău vine,
având cu Sine răsplata Sa
şi lucrarea Sa înaintea feţei Sale.

12 Şi-i vor numi pe ei „Popor sfânt”,
„Răscumpărat-de-Domnul”,
iar tu te vei numi „Cetate-căutată”,
„Cetate-nepărăsită”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.