×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Isaia

Capitolul 6

Chemarea lui Isaia.

1 Şi a fost că’n anul în care a murit regele Oziaa L-am văzut pe Domnul şezând pe un tron înalt şi măreţ; şi casa Luib era plină de slavă.

2 Serafimic şedeau împrejurul Său; fiecare avea câte şase aripi: cu două îşi acopereau faţad, cu două îşi acopereau picioarele şi cu două zburau.

3 Şi strigau unul către altul şi ziceau:
-„Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Atotţiitorul,
plin e tot pământul de slava Sa!”

4 Şi pragul cel de sus al uşii se sălta de glasul cu care ei strigau, iar casa s’a umplut de fum. 5 Şi am zis:
„O, ticălosul de mine, că-mi tremură sufletul;
că fiind eu un biet om şi având buze necurate
şi locuind eu în mijlocul unui popor cu
buze necurate,
cu ochii mei L-am văzut pe Domnul
Atotţiitorul…”.

6 Şi unul din Serafimi a fost trimis la mine; el avea în mână un cărbune pe care-l luase cu cleştele de pe jertfelnic. 7 Şi l-a atins de gura mea şi a zis:
„Iată, acesta s’a atins de buzele tale
şi-ţi va şterge fărădelegile,
iar păcatele tale le va curăţi”.e

8 Şi am auzit glasul Domnului, zicând:
„Pe cine voi trimite, şi cine va merge la
acest popor?”.
Iar eu am zis: „Iată, sunt aici, pe mine
trimite-mă!”

9 Şi El a zis:
„Mergi şi spune-i acestui popor:
Cu auzul veţi auzi, dar nu veţi înţelege,
şi cu privirea veţi privi, dar nu veţi vedea.

10 Că inima acestui popor s’a împietrit,
urechile lor greu aud şi ochii lor s’au închis,
ca nu cumva cu ochii să vadă
şi cu urechile să audă
şi cu inima să înţeleagă
şi să-şi revină şi Eu să-i vindec”.f

11 Şi eu am zis: „Până când, Doamne?”. Iar El a zis: „Până când cetăţile se vor pustii din lipsa locuitorilor şi casele din lipsă de oameni şi pământul va rămâne pustiu. 12 Iar după aceasta Dumnezeu îi va îndelungag pe oameni şi cei ce au rămas pe pământ se vor înmulţi.

13 Din ei însă va fi din nou o a zecea parte şi ea va fi iarăşi de pradă, ca un molid [în desfrunzire] şi ca ghinda când cade din găoacea ei: sfântă seminţie în trunchiul ei cel drept”.h

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.