×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Isaia

Capitolul 57

Mustrări pentru necredinţa lui Israel.

1 Vedeţi cum a pierit omul drept
şi cum nimeni n’o pune la inimă,
cum oameni drepţi se duc
şi nimeni nu ia aminte:
că din faţa nedreptăţii a pierit dreptul.

2 Înmormântarea lui se va petrece’n pace:
din mijloc a fost luat.a

3 Dar voi aici apropiaţi-vă,
voi, copii nelegiuiţi,
pui de adulteră şi de târfă!

4 În ce anume v’aţi desfătat?
şi împotriva cui v’aţi deschis gura
şi împotriva cui aţi scos limba?
nu sunteţi voi fii ai pierzării,
sămânţă nelegiuită?

5 Voi, cei ce vă rugaţi la idoli sub arbori stufoşi,
voi, cei ce vă înjunghiaţi copiii în văi
printre stânci!

6 Aceasta-i partea ta, acesta-i sorţul tău:
lor le-ai turnat libaţii,
lor le-ai adus jertfe de carne;
toate acestea oare nu-Mi vor stârni mânia?

7 Pe munte înalt, deasupra, acolo-ţi este aşternutul
şi acolo ţi-ai urcat jertfele;

8 şi’n spatele stâlpilor uşii tale,
acolo ţi-ai pus amintirea.
Tu gândeai că dacă te vei îndepărta de Mine
vei avea mai mult de câştigat;
tu i-ai iubit pe cei ce se culcă cu tine

9 şi cu ei ţi-ai sporit desfrânarea
şi mulţi i-ai făcut pe cei ce-ţi sunt departe
şi soli ai trimis dincolo de hotarele tale
şi pân’ la iad te-ai înjosit.

10 Ai ostenit de-atâtea drumuri multe,
dar n’ai zis: „De-acum, gata cu tăria mea!”
Şi fiindcă tu ai făcut acestea,
de-aceea nu pe Mine M’ai rugat.

11 De cei de care te-ai temut te-ai înfricoşat
şi M’ai minţit
şi de Mine nu ţi-ai adus aminte
şi nu M’ai luat în seamă
şi nu M’ai pus la inimă,
şi chiar când Eu te văd şi te trec cu vederea,
tu de Mine nu te-ai temut.

12 Şi Eu voi vesti dreptatea ta şi păcatele tale
care nu-ţi vor fi de niciun folos.

13 Când tu vei striga,
vină ei să te scoată din necaz!;
că pe toţi aceştia îi va lua vântul
şi-i va duce vârtejul;
dar cei ce se ţin de Mine vor stăpâni pământul
şi muntele Meu cel sfânt îl vor moşteni.

14 Şi vor zice: – Curăţiţi căile de dinaintea Lui
şi îndepărtaţi piedicile din calea poporului Meu!

15 Acestea grăieşte Cel-Preaînalt,
Cel ce’ntru cele de sus locuieşte pe veci,
– sfânt întru sfinţi e numele Lui,
Cel-Preaînalt care Se odihneşte întru sfinţi,
Cel ce dă răbdare celor cu inima slabă
şi viaţă le dă celor cu inima zdrobită:

16 Nu pe veci voi fi pornit împotriva voastră,
nici de-a pururi fi-va mânia Mea peste voi,
pentru că de la Mine iese Duhul
şi suflarea toată Eu am făcut-o.

17 Pentru păcat puţin l-am întristat
şi l-am bătut
şi faţa Mi-am întors-o de la el,
iar el s’a umplut de tristeţe
şi supărat a umblat în căile sale.

18 Eu i-am văzut căile şi l-am vindecat
şi l-am alinat
şi mângâiere adevărată i-am dăruit;

19 pace peste pace celor de departe
şi celor de aproape!
Şi a zis Domnul: – Îi voi tămădui.

20 Dar cei nedrepţi vor fi zgâlţâiţi ca de valuri
şi nu se vor putea odihni.

21 Necredincioşii n’au parte de bucurie,
a zis Domnul Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.