×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Isaia

Capitolul 52

Făgăduinţe pentru mântuire. Al patrulea Cânt despre Servul Domnului.

1 Deşteaptă-te, Sioane, deşteaptă-te,
îmbracă-ţi tăria, Sioane,
şi tu, Ierusalime, cetate sfântă,
îmbracă-ţi mărirea;
prin tine nu va mai trece cel netăiat împrejur
şi cel necurat.

2 Scutură-ţi praful şi ridică-te;
stai jos, Ierusalime;
scoate-ţi gâtul din legătură,
tu, fiică a Sionului, înrobită!

3 Că aşa zice Domnul:
Pe nimic aţi fost vânduţi
şi nu cu argint veţi fi răscumpăraţi.a

4 Aşa zice Domnul Dumnezeu:
– Poporul Meu s’a coborât mai întâi în Egipt
ca să locuiască acolo,
iar la Asirieni cu sila a fost dus.

5 Şi acum, ce va fi aici?
Acestea zice Domnul:
– De vreme ce poporul Meu a fost luat pe
nimic,
miraţi-vă şi văitaţi-vă
– aşa grăieşte Domnul –;
din pricina voastră e numele Meu pururea
defăimat întru neamuri.

6 Pentru aceasta îmi va cunoaşte poporul
Meu numele în ziua aceea:
că Eu sunt Cel ce vorbeşte;
de faţă sunt

7 ca munţii’n floarea frumuseţii,
ca paşii celui ce vesteşte zvon de pace,
ca glasul celui ce rosteşte veste bună;
că Eu voi face auzită mântuirea ta,
zicând: „O, Sioane, împărăţi-va
Dumnezeul tău!”

8 Că glasul celor ce te păzesc s’a înălţat
şi ei într’un glas laolaltă se vor veseli;
că ochi în ochi se vor privi
când Domnul va milui Sionul.

9 Izbucnească pustiile Ierusalimului
împreună’ntru veselie,
că Domnul l-a miluit
şi a izbăvit Ierusalimul.

10 Şi Dumnezeu Îşi va descoperi braţul Său
cel sfânt
în faţa tuturor neamurilor,
şi toate marginile pământului
vedea-vor mântuirea care vine de la
Dumnezeul nostru.

11 Îndepărtaţi-vă, îndepărtaţi-vă,
ieşiţi de acolo
şi de lucru necurat să nu vă atingeţi,
ieşiţi din mijlocul lui, osebiţi-vă,
voi, cei ce purtaţi vasele Domnului!

12 Că nu veţi ieşi cu gâlceavă
şi nici veţi merge de-a fuga;
fiindcă’naintea voastră va merge Domnul,
Cel ce la un loc vă adună,
Dumnezeul lui Israel.

13 Iată, Fiul Meu va cunoaşteb şi Se va înălţa
şi foarte Se va preamări.

14 Aşa cum mulţi se vor mira de Tine –
tot astfel chipul Tău lipsit va fi de slavă
de la oameni
şi slava Ta lipsită va fi de cinste din partea
fiilor oamenilor –,

15 tot astfel multe neamuri se vor mira de El
şi regi vor sta cu gurile închise;
fiindcă tocmai cei ce n’au ştiut de El,
aceia vor vedea
şi cei ce n’au auzit, aceia vor cunoaşte.c

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.