×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Isaia

Capitolul 47

Profeţie despre căderea Babilonului.

1 Coboară-te, şezi pe pământ,
tu, fiică fecioarăa a Babilonului,
şezi pe pământ, lipsită de tron,
tu, fiică a Caldeilor,
că de-acum nu te vei mai numi „gingaşă
şi fragedă”.

2 Ia o râşniţă, macină făină,b
scoate-ţi vălul, descoperă-ţi cărunteţea,c
dezveleşte-ţi pulpele şi treci desculţă râul.

3 Descoperită-ţi va fi ruşinea,
urâciunile tale se vor vedea;
voi pretinde de la tine ceea ce datorezi,
pe seama oamenilor nu te voi mai lăsa.

4 Zice Domnul Atotţiitorul, Izbăvitorul tău,
al Cărui nume e Sfântul lui Israel:

5 Stai jos!; tremure-ţi sufletul!;
du-te’n întuneric, tu, fata Caldeilor!;
de-acum nu te vei mai numi „puterea
împărăţiei”…

6 Eu M’am mâniat pe poporul Meu,
tu Mi-ai pângărit moştenirea;
Eu i-am dat în mâna ta,
dar tu nu ai întins milă asupră-led,
jugul bătrânului l-ai făcut foarte greu,

7 şi ai zis: „Pe veci voi fi stăpână!”
Tu în inima ta n’ai gândit aceste lucruri,
nici că ţi-ai adus aminte de ce va fi la urmă.e

8 Acum însă ascultă aceste cuvinte,
tu, cea plină de gingăşie,
tu, cea care şade şi-şi dă curaj
şi zice’n inima ei: „Eu sunt,
şi nimeni altcineva nu este!;f
văduvă nu voi rămâne
şi nici sărăcia n’o voi cunoaşte!”g.

9 Acum, însă, aceste două lucruri vor veni
asupră-ţi,
năprasnic, într’o singură zi:
văduvia şi pierderea copiilor;
acestea fără veste vor veni asupră-ţi,
în ciuda vrăjitoriei tale,
în ciuda tăriei descântecelor tale,

10 în ciuda încrederii tale în propria-ţi răutate,
fiindcă ziceai: „Eu sunt
şi nimeni altcineva nu este!”
Să ştii: cunoaşterea acestor lucrurih
şi desfrânarea ta îţi vor fi ţie spre ruşine;
că ai zis în inima ta: „Eu sunt,
şi nimeni altcineva nu este!”

11 Nimicire va veni asupră-ţi
fără ca tu să-ţi dai seama;
o groapă va fi
şi într’însa vei cădea;
necaz va veni asupră-ţi
şi nu vei putea să te scuturi;
sfârşit fără veste va veni asupră-ţi
fără ca tu să-ţi dai seama.

12 Rămâi acum cu descântecele tale
şi cu belşugul vrăjilor tale
pe care din tinereţea ta le-ai învăţat,
de-ţi vor putea folosi
sau dacă prin ele te poţi întări!i

13 Ostenit-ai în sfaturile tale;
să stea acum astrologii cerului şi să te
mântuiască;
ei, cei ce văd prin stele, ei să-ţi spună
ce va să vină asupra ta.

14 Iată, ei ca nişte surcele vor fi arşi în foc,j
şi nicicum nu-şi vor scăpa viaţa din para
focului;
pentru că ai tăi sunt cărbunii aprinşi,
tu vei sta deasupra lor.

15 Aceştia-ţi vor fi ţie de ajutor,
cei pentru care tu te-ai ostenit încă din tinereţe;
fiece om s’a rătăcit în felul lui,
dar pentru tine nu va fi scăpare.k

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.