×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Isaia

Capitolul 43

Domnul e singurul Dumnezeu, proniatorul şi eliberatorul poporului Său. Împotriva Babilonului. Israel nerecunoscător.

1 Şi acum, aşa zice Domnul Dumnezeu
Cel ce te-a făcut pe tine, Iacobe,
şi te-a plăsmuit pe tine, Israele:
– Nu te teme!; că Eu te-am mântuit,
Eu te-am chemat pe nume,
al Meu eşti tu.a

2 De vei trece prin apă, Eu cu tine sunt
şi râurile nu te vor acoperi;
de vei trece prin foc, nu te vei arde,
nu te va arde flacăra.

3 Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău,
Sfântul lui Israel, Cel ce te mântuieşte;
Egiptul şi Etiopia ţi le-am făcut răscumpărare,
Saba am dat-o în schimb pentru tine.

4 De când ai devenit preţios în ochii Mei,
tu te-ai umplu de slavă,
iar Eu te-am iubit;
oameni voi da pentru tine
şi principi în schimbul vieţii taleb.

5 Nu te teme!; că Eu cu tine sunt;
de la Soare-Răsare îţi voi aduce urmaşii,
şi de la Apus te voi aduna.

6 Miazănoaptei îi voi zice: „Adu!”
şi Miazăzilei: „Nu opri!c;
adu-i pe fiii Mei din ţara de departe
şi pe fiicele Mele de la marginile pământului,

7 pe toţi câţi sunt chemaţi cu numele Meu;
fiindcă Eu pentru slava Mea l-am pregătit
şi l-am plăsmuit şi l-am făcut”.

8 Am scos un popor orb;
fiindcă ochii lor sunt ca şi orbi,
iar cei ce au urechi sunt surzi.

9 Toate neamurile s’au adunat laolaltă
iar din ele principii se vor aduna.d
Cine va vesti acestea?
sau cine vă va spune vouă cele ce sunt
dintru’nceput?
Aducă-şi mărturiile lor
şi să se îndreptăţească
şi să audă
şi să spună adevărul.

10 Fiţi-Mi voi mărturii
şi Eu tot aşa sunt martor
– zice Domnul Dumnezeu –
şi Servul Meu pe Care L-am ales
pentru ca voi să ştiţi şi să credeţi
şi să înţelegeţi că EU SUNT:
Înainte de Mine n’a fost alt dumnezeu
şi nici după Mine va mai fi vreunul.

11 Eu sunt Dumnezeu
şi în afară de Mine nu este mântuitor.

12 Eu am vestit şi Eu am mântuit;
Eu am mustrat
şi’ntre voi nu s’a aflat dumnezeu străin;
voi Îmi sunteţi Mie mărturii,
iar Eu sunt martor
– zice Domnul Dumnezeu –

13 încă de la început;
şi nu-i nimeni care să poată scoate din
mâinile Mele;
Eu voi face,
şi cine va întoarce’ndărăt ceea ce Eu am făcut?

14 Aşa zice Domnul Dumnezeu, Cel ce vă
mântuieşte,
Sfântul lui Israel:
– De dragul vostru voi trimite în Babilon
şi-i voi ridica pe toţi fugarii,
iar Caldeii vor fi legaţi în corăbii.

15 Eu sunt Domnul Dumnezeu, Sfântul vostru,
Cel ce l-am dat la iveală pe Israel, regele vostru.

16 Aşa zice Domnul, Cel ce taie o cale prin mare
şi cărare prin apă puternică,

17 Cel ce a adus care de luptă şi călărime
şi mulţime de oaste;
dar ei s’au culcat şi nu se vor scula:
ca o feştilă stinsă, aşa s’au stins.

18 Să nu vă aduceţi aminte de ce-a fost odată
şi să nu luaţi în seamă ce-a fost demult!

19 Iată, Eu voi face lucruri noi
care acum vor răsări
şi pe care voi le veţi cunoaşte;
o cale voi face prin pustie
şi râuri în pământ uscat.

20 Fiarele câmpului Mă vor binecuvânta,
bufniţele şi puii de struţ,
că apă am dat în pustie
şi râuri în pământ uscat
ca să-Mi adăp poporul cel ales,

21 poporul Meu pe care l-am păstrat
spre a povesti laudele Mele.

22 Nu acum te-am chemat Eu pe tine, Iacobe,
nici te-am făcut să osteneşti, Israele.

23 Tu nu Mi-ai adus oile
ca ardere-de-tot a ta,
nici nu M’ai preamărit cu jertfele tale,
nici cu jertfele tale Mi-ai slujit
şi nici că te-ai ostenit în Liban;

24 nici că tu ai cumpărat cu argint pentru
Mine animale de jertfă,
nici că Eu am poftit grăsimea jertfelor tale;
ci tu întru păcatele tale Mi-ai stat înainte
şi’ntru nedreptăţile tale.

25 Eu sunt, chiar Eu, Cel ce de dragul Meue
îţi şterg fărădelegile şi păcatele
şi nu le voi pomeni.

26 Dar adu-ţi aminte
şi să ne judecăm împreună:
mărturiseşte-ţi tu mai întâi păcatele,
ca să poţi fi îndreptăţit!

27 Părinţii voştri mai întâi, şi mai-marii voştri
fărădelege au făcut împotriva Mea.

28 Mai-marii Mi-au pângărit locurile sfinţite,
aşa că pe Iacob l-am dat spre pieire
şi pe Israel spre ocară.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.