×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Isaia

Capitolul 39

Iezechia primeşte solii Babilonului şi le arată vistieriile sale, fapt care-i aduce pedepsirea.

1 În vremea aceea, Merodac-Baladan, fiul lui Baladan, regele Babiloniei, auzind că Iezechia fusese bolnav pe moarte şi că s’a făcut sănătos, i-a trimis scrisori şi soli şi daruri.a 2 Iar Iezechia s’a bucurat cu mare bucurie de venirea lor şi le-a arătat casa în care îşi avea mirodeniile şi argintul şi aurul şi smirna şi aromatele şi uleiurile scumpe, precum şi toate cămările vistieriilor lui şi toate câte avea el în vistieriile lui; nimic n’a fost în casa lui sau în ceea ce se afla în stăpânirea sa pe care el, Iezechia, să nu-l fi arătat.b

3 Iar profetul Isaia a venit la regele Iezechia şi i-a zis: „Ce spun oamenii aceştia? şi de unde au venit ei la tine?”. Iar Iezechia a zis: „Dintr’o ţară de foarte departe au venit la mine: tocmai din Babilon”. 4 Şi a zis Isaia: „Ce-au văzut ei în casa ta?”. Iar Iezechia a zis: „În casa mea au văzut totul; nimic nu este’n casa mea pe care ei să nu-l fi văzut, chiar şi cele ce sunt în vistieriile mele”.

5 Şi i-a zis Isaia: „Ascultă cuvântul Domnului Atotţiitorului: 6 Iată, vin zilele – zice Domnul – când ei vor lua totul din casa ta; şi tot ceea ce părinţii tăi au adunat până astăzi va lua drumul Babilonului; nimic nu vor lăsa. Şi a zis Domnul 7 că ei vor lua şi din fiii tăi cărora le vei da naştere şi-i vor face eunuci în casa regelui Babilonienilor”c. 8 Iar Iezechia a zis către Isaia: „Bun e cuvântul Domnului, pe care El l-a grăitd; fie pace şi dreptate’n zilele mele!”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.