×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Isaia

Capitolul 35

Mântuire şi fericire.

1 Veseleşte-te, pustie însetată!
Să se bucure pustia
şi precum crinul să’nflorească!a

2 Vor înflori pustiile Iordanului
şi se vor bucura;
slava Libanului i s’a dat
şi cinstea Carmelului;
poporul Meu va vedea slava Domnului
şi măreţia lui Dumnezeu.

3 Întăriţi-vă, voi, mâini slabe,
şi voi, genunchi slăbănogiţi!

4 Alinaţi-vă, voi, cei lipsiţi de curaj;
fiţi tari, nu vă fie teamă;
iată că Dumnezeul nostru cu judecată răsplăteşte
şi tot cu ea va răsplăti.b

5 Atunci ochii orbilor vor vedea
şi urechile surzilor vor auzi.

6 Atunci va sări şchiopul ca un cerb
şi limpede va fi limba gângavilor,c
că apă a ţâşnit în pustie
şi pâraie în pământ însetat.

7 Ţarina uscată se va face bălţi,
pământul însetat va fi izvor de apă;
acolo va fi veselia păsărilor,d
locaş de turme, trestie şi bălţi.

8 Acolo va fi cale curată
şi „Cale sfântă” se va chema;
şi nimeni necurat pe-acolo nu va trece,
nici cale necurată acolo nu va fi;
cei risipiţi vor merge pe ea
şi nu se vor rătăci.e

9 Leu nu va fi acolo,
nici fiară cumplită pe ea nu va urca,
şi nici pe-acolo că se va găsi;
dar cei mântuiţi şi cei adunaţi prin Domnul
vor umbla pe ea şi se vor întoarce

10 şi cu veselie veni-vor în Sion
şi desfătare veşnică pe creştetele lor;f
că pe capetele lor fi-va laudă şi bucurie,
şi veselia se va înstăpâni asupră-le:
durerea şi întristarea şi suspinul au fugit.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.