×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Isaia

Capitolul 33

Izbăvirea făgăduită poporului lui Dumnezeu.

1 Vai celor ce vă fac să suferiţi!; dar nimeni
nu vă face suferinzi;
iar cei ce asupra voastră se poartă cu
viclenie, nu cu viclenie se poartă;
cei ce se poartă cu viclenie vor fi prinşi
şi părăsiţi:
ca o molie în haină, aşa vor fi sleiţi.a

2 Doamne, miluieşte-ne, că întru Tine am
nădăjduit,
sămânţa celor răzvrătiţi s’a dus către pierzare,
dar mântuirea noastră s’a făcut în vremea
necazului.

3 De glasul fricii Tale s’au înspăimântat
popoarele,
de frica Ta s’au risipit păgânii.

4 Iar acum, prăzile voastre – şi de la mic, şi
de la mare – se vor aduna;
ca şi cum cineva ar aduna lăcuste, aşa îşi
vor râde de voi.

5 Sfânt e Dumnezeu, Cel ce locuieşte în
ceruri înalte;
umplutu-s’a Sionul de judecată şi de dreptate.

6 Legii vor fi predaţi,b mântuirea noastră e
vistieria noastră:
în ea se află înţelepciune şi cunoaştere şi
evlavie către Dumnezeu,
acestea sunt vistieriile dreptăţii.

7 Iată, acum, de frica voastră se vor teme
aceia de care voi v’aţi temut;
8 Că se vor pustii căile lor,
spaima neamurilor a cunoscut sfârşit,
înţelegerea făcută cu ei s’a dus,
iar voi nicicum nu-i veţi socoti oameni.c
9 Pământul plânge, Libanul e ruşinat,
Şaronul a devenit pustiu,
Galileea va fi dezvelită, şi Carmelul.

10 Acum Mă voi scula, zice Domnul,
acum voi fi slăvit şi fi-voi înălţat.

11 Acum veţi vedea, acum veţi simţi,
zadarnică va fi tăria suflării voastre,
foc vă va mistui.

12 Şi neamurile vor fi arse ca un spin aruncat
în ţarină şi ars.

13 Cei de departe vor auzi ce am făcut Eu,
iar cei de aproape Îmi vor cunoaşte puterea.

14 Nelegiuiţii din Sion au plecat,
tremur îi va apuca pe cei necredincioşi.
Cine vă va spune că foc s’a aprins?
Cine vă va spune de locul cel veşnic?

15 Cel ce umblă întru dreptate grăieşte drept,
urând fărădelegea şi nedreptatea,
ferindu-şi mâinile de mită,
astupându-şi urechile ca să nu audă judecata
sângelui,
închizându-şi ochii ca să nu vadă nedreptate;

16 acesta va locui într’o peşteră înaltă de
piatră tare;
pâine i se va da şi apă de băut.

17 Un Rege plin de slavă veţi vedea,
ochii voştri vor zări o ţară de departe.d

18 Sufletul vostru va cugeta frica de Domnul.
Unde sunt cărturarii? unde sunt sfetnicii?
unde este cel ce-i numără pe cei ce hrănesc

19 popoare mici şi mari?
Cui nu i-a dat el un sfat?
El nici c’a înţeles un popor cu grai adânc,
aşa ca un popor dispreţuit să nu audă,
iar cel ce aude să nu înţeleagă.

20 Iată cetatea Sionului, mântuirea noastră;
ochii voştri vor vedea Ierusalimul,
cetate bogată, corturi care nu se vor clinti,
nici se vor clinti vreodată ţăruşii cortului ei,
şi nici funiile lui se vor rupe;e

21 că mare vă este vouă numele Domnului;
loc va fi pentru voi, cu râuri şi şanţuri late
şi largi;
nu pe calea aceasta vei umbla,
nici va merge pe ea corabie cu vâsle.f

22 Că mare este Dumnezeul meu; Domnul
nu mă va trece cu vederea;
Domnul e judecătorul nostru, Domnul e
mai-marele nostru;
Împăratul nostru este Domnul, Domnul
ne va mântui.

23 Funiile tale s’au rupt, fiindcă nu aveau putere;
catargul tău s’a plecat, el nu-şi va desfăşura
pânzele
şi nici că va purta un semn până ce va fi
dat spre pradă;
de aceea mulţi şchiopi vor lua pradă.

24 Iar poporul care locuieşte-acolo nicicum
nu va zice:
„Sunt mort de oboseală!”,
căci păcatul lor le va fi iertat.g

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.