×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Isaia

Capitolul 3

Pedeapsa mândriei şi a podoabelor deşarte.

1 Iată, Stăpânul, Domnul Atotţiitorul,
va arunca în afara Ierusalimului şi a Iudeii
pe omul tare şi pe femeia tare, puterea pâinii
şi puterea apei,

2 pe cel uriaş şi pe cel puternic, pe războinic
şi pe judecător,
pe profet, pe ghicitor şi pe omul bătrân,

3 pe căpetenia peste cincizeci,
pe sfetnicul minunat şi pe meşterul înţelept
şi pe ascultătorul treaz.

4 Şi voi pune peste ei mai-mari tinerei,
şi batjocoritori îi vor stăpâni.

5 Şi’n popor se va arunca unul asupra altuia,
om asupra omului şi vecin asupra vecinului,
copilandrul cu batjocură asupra bătrânului,
omul de nimic asupra celui de neam bun.

6 Că omul se va apuca de fratele său ca de
casnicul tatălui său, zicând:
„Ai pe tine o haină, fii căpetenia noastră,
ţine’n mână bucatele mele!”

7 Şi răspunzând el în ziua aceea, va zice:
„Nu voi fi căpetenia ta,
că’n casa mea nu am nici pâine, nici haină;
nu voi fi mai-marele acestui popor!”a

8 Căci Ierusalimul s’a pustiit şi Iudeea s’a
prăbuşit,
fiindcă limbile lor grăiesc nelegiuire în
nesupunerea lor faţă de Domnul.

9 Iată că de-acum slava lor s’a prăbuşit
şi ruşinea feţei lor le stă împotrivă
şi păcatul lor, precum Sodoma,
îl spun în gura mare şi nu-l ascund. Vai
de sufletul lor!
Că rău sfat şi-au îndreptat ei înşişi asupră-le,
zicând:

10 „Haideţi să-l legăm pe cel drept, că-l purtăm
în cârcă degeaba!”
Şi astfel vor mânca din roada faptelor lor.

11 Vai celui nelegiuit!, că rele îi vor veni după
faptele mâinilor lui.

12 Poporul Meu!, vameşii tăi te vămuiescb,
hrăpăreţii au stăpânire asupră-ţi.
Poporul Meu!, cei ce vă fericesc vă înstrăinează
şi cărarea picioarelor voastre o strică.

13 Dar acum Domnul va sta la judecată
şi la judecată-l va pune pe poporul Său.

14 Însuşi Domnul va intra la judecată
cu bătrânii poporului şi cu mai-marii lui:
„Aşadar, de ce i-aţi dat foc viei Melec
şi de ce prada săracului e în casele voastre?

15 De ce-i faceţi poporului Meu strâmbătate
şi ruşinaţi faţa săracilor?”.

16 Acestea zice Domnul:
Pentru că fiicele Sionului s’au semeţit
şi merg cu gâtul ţeapăn şi cu ochii sticlind,
pentru că atunci când păşesc cu picioarele
mătură pământul cu poala şi-l fac să duduie
sub tălpi,

17 Dumnezeu le va smeri pe doamnele fiice
ale Sionuluid
şi Domnul le va dezveli adevăratul lor chip
în ziua aceea,

18 că Domnul va lua de la ele slava straielor şi cârlionţii şi zulufii şi diademele 19 şi lănţugurile şi podoaba feţei şi gătelile slăvitelor mândreţi 20 şi salbele şi brăţările şi cununile de cosiţe’mpletite şi verigile mâinii drepte şi inelele şi cerceii 21 şi straiele cu margini de porfiră şi hainele cu câmpuri de purpură 22 şi şalurile de casă şi străveziile îmbrăcăminţi spartane 23 şi cele făcute din lână subţire şi cele’n culoarea iachintului şi cele’n roşu-aprins şi visonul ţesut în auriu şi’n stacojiu şi aşternuturile de pat uşoare.

24 Şi’n locul mirosului dulce va fi praf;
şi’n loc de cingătoare te vei încinge cu funie;
şi’n locul podoabei de aur a capului vei avea
chelie din pricina faptelor tale;
şi’n locul straielor de purpură te vei îmbrăca
în sac.

25 Şi preafrumosul şi iubitul tău fiu va cădea
de sabie;
de sabie vor cădea şi preaputernicii voştri
şi vor fi umiliţi.

26 Şi sicriele podoabelor voastre se vor jeli,
iar tu vei rămâne singură şi te vei da cu capul
de pământ.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.