×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Isaia

Capitolul 22

Profeţie asupra Ierusalimului.

1 Cuvântul Văii Sionului.a
Ce s’a ’ntâmplat cu voi, că voi toţi v’aţi
suit acum în podurile caselor,
fără ca ele să vă poată ajuta?

2 E plină cetatea de cei ce strigă;
răniţii tăi nu sunt răniţi de sabie,
morţii tăi nu sunt cei ce au murit în luptă.

3 Mai-marii tăi au fugit cu toţii,
robiţii tăi sunt strânşi în legături,
iar cei ce’n tine erau tari fugit-au departe.

4 De aceea am zis:
„Lăsaţi-mă’n pace!; amarnic voi plânge;
nu vă căsniţi să mă alinaţi
de supărarea fiicei neamului meu!”

5 Că-i zi de tulburare şi de nimicire şi de
prăbuşire;
şi rătăcire-i trimisă de la Domnul Atotţiitorul;
ei rătăcesc prin Valea Sionului:
de la cel mai mic pân’la cel mai mare
rătăcesc prin munţi.

6 Iar Elamiţiib şi-au luat tolbele,
şi oameni s’au suit pe cai
şi s’au adunat pentru luptă.

7 Şi va fi că văile tale cele alese se vor umple
de care de luptă,
iar călăreţii îţi vor astupa porţile.

8 Şi vor descoperi porţile lui Iuda,
şi’n ziua aceea se vor uita
la casele cele alese ale cetăţii.

9 Şi vor descoperi locurile cele ascunse din
casele cetăţuii lui David;
şi au văzut că ele sunt multe
şi că cineva a abătut spre cetate apa
iezerului celui vechi

10 şi că ei au dărâmat casele Ierusalimului
spre a întări zidurile cetăţii.

11 Şi voi v’aţi adus apă între doi pereţi
în iezerul cel vechi,
dar n’aţi cătat la Cel ce dintru’nceput îl făcuse,
iar pe Cel ce l-a zidit nu L-aţi văzut.

12 Şi’n ziua aceea Domnul Atotţiitorul
făcut-a chemare
pentru plângere şi tânguire
şi radere pe cap şi încingere cu sac.c

13 Dar ei s’au dedat la bucurie şi veselie,
înjunghiind viţei şi jertfind oi,
ca să mănânce carne şi să bea vin, zicând:
„Să mâncăm şi să bem, căci mâine vom
muri!”…d

14 Iar lucrurile acestea sunt descoperite în
auzul Domnului Atotţiitorului;
că păcatul acesta nu vă va fi iertat
până veţi muri.e

15 Acestea zice Domnul Atotţiitorul:
„Mergi în cămară la Şebna vistierniculf
şi spune-i:

16 – De ce eşti aici? şi ce-i cu tine aici,
că ţi-ai cioplit aici mormânt
şi ţi-ai făcut mormânt la loc înalt
şi’n piatră ţi-ai săpat locaş?

17 Acum, iată, Domnul Atotţiitorul va lepăda
de la Sine
şi-l va nimici pe un astfel de om
şi-ţi va lua vestmintele şi cununa ta cea slăvită

18 şi te va arunca într’o ţară mare şi nemăsurată,
şi acolo vei muri;
şi frumosul tău car de luptă îl va face de ruşine,
iar casa mai-marelui tău o va face să fie
călcată’n picioare.

19 Şi tu vei fi aruncat din dregătoria ta
şi din locul tău.

20 Şi va fi că’n ziua aceea îl voi chema
pe robul Meug Eliachim, fiul lui Hilchia,

21 şi-l voi îmbrăca în vestmântul tău
şi-i voi da cununa ta şi puterea,
iar dregătoria ta în mâinile lui o voi pune,
şi va fi el ca un părinte celor ce locuiesc
în Ierusalim
şi celor ce locuiesc în Iuda.

22 Şi lui îi voi da slava lui David,
şi el va stăpâni
şi nimeni nu va fi să vorbească împotriva lui;
şi peste umărul său îi voi da cheia casei
lui David,
iar el va deschide şi nimeni nu va fi să închidă,
el va închide şi nimeni nu va fi să deschidă.h

23 Şi-l voi pune pe el stăpânitor la loc apărat,
şi va şedea pe slăvitul tron al casei tatălui său.

24 Şi tot cel ce-i slăvit în casa tatălui său va nădăjdui în el, de la cel mai mic pân’ la cel mai mare, şi vor fi supuşii săi. 25 În ziua aceea – acestea zice Domnul Atotţiitorul – omul care e bine
aşezat în loc apărat va fi smuls de acolo şi aruncat şi va cădea; iar slava ce se află deasupră-i va pieri, căci Domnul a spus-o”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.