×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Isaia

Capitolul 18

Pustiirea Etiopiei.

1 Vai ţie, pământ al corăbiilor întraripatea
de dincolo de râurile Etiopiei,

2 cel ce trimite soli pe calea mării
şi scrisori de papirus pe faţa apei;
că soli iuţi vor alerga la neam semeţ
şi la popor străin şi bădăran.b
Ce e’n spatele lui?:
Neam de la care nimic nu mai e de aşteptat,
întins la pământ.

3 Acum râurile pământului
fi-vor toate ca ale unei ţări locuite;
ţara lor va fi ca atunci când un semn se
ridică din munte:
ca un sunet de trâmbiţă se va auzi.

4 Că aşa mi-a zis mie Domnul:
– Tare temei va fi în cetatea Mea,
ca lumina căldurii de amiază
şi ca un nor de rouă în ziua secerişului,
aşa va fi.

5 Înainte de cules, când floarea s’a ’mplinit
şi agurida a dat în floare
şi floarea a odrăslit,
atunci el va tăia cu cosoarele struguraşii,
iar crenguţele le va lua şi le va tăia;c

6 şi de-a valma le va lăsa păsărilor cerului
şi fiarelor pământului;
şi păsările cerului şi fiarele pământului
vor veni asupră-le.

7 În vremea aceead I se vor aduce Domnului
Atotţiitorului daruri de la un popor necăjit şi strâmtorat şi de la un popor mare de-acum şi în veacul vecilor; un neam cu nădejde, dar încă întins la pământ, care se află de-o parte a râului acestui pământ, în locul unde se află numele Domnului Atotţiitorului, muntele Sion.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.