×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Isaia

Capitolul 17

Profeţie asupra Damascului şi a lui Efraim. Sfârşitul idolatriei. Grădini pentru zeii străini.

1 Cuvânt împotriva Damascului:
Iată, Damascul va fi scos din numărul cetăţilor
şi va deveni o căzătură:

2 părăsit pe totdeauna,
să fie el ţarc şi loc de odihnă pentru turme,
că nu va fi nimeni care să meargă după ele.

3 Şi nu va mai fi el loc întărit unde să scape
Efraim,
şi regat nu va mai fi în Damasc
sau vreo rămăşiţă de-a Sirienilor;
că nu eşti tu mai bun decât fiii lui Israel
sau decât însăşi slava lor;
acestea zice Domnul Atotţiitorul.

4 În ziua aceea fi-va căderea măririi lui Iacob,
iar îmbelşugarea slavei lui se va clătina.

5 Şi va fi ca şi cum cineva ar aduna grâne stând
şi ar secera grăunţele spicelor;
va fi ca şi cum cineva ar aduna spice într’o
vale’nţelenită;

6 ca şi cum într’însa ar rămâne paie,
ca şi cum ar fi nişte boabe într’un măslin,
două-trei pe vârf
sau patru-cinci rămase pe crengi;
aşa zice Domnul, Dumnezeul lui Israel.

7 În ziua aceea omul se va încrede în Cel ce l-a făcut şi ochii lui vor căta către Sfântul lui Israel. 8 Şi ei nu-şi vor mai pune nădejdea în capişti şi nici în idolii lor, pe care degetele lor i-au făcut, şi nu vor mai căta spre copaci, şi nici la urâciunile lor.

9 În ziua aceea cetăţile voastre vor fi părăsite,
aşa cum Amoreii şi Heteii şi le-au părăsit
pe ale lor
din faţa fiilor lui Israel,
şi vor fi pustii.

10 Pentru că tu L-ai părăsit pe Dumnezeu,
Mântuitorul tău,
şi nu ţi-ai adus aminte de Domnul,
ajutătorul tău;
de aceea vei sădi răsad ce nu răsare
şi sămânţă care nu dă rod;

11 în ziua’n care vei sădi, te vei înşela;
dar dacă semeni dimineaţa, sămânţa va
răsări a seceriş;
e ziua’n care vei dobândi o moştenire
şi, ca un părinte, vei dobândi moştenire
pentru fiii tăi.

12 Vai mulţimii neamurilor nenumărate!
Ca marea învolburată, aşa veţi clocoti,
şi vigoarea multor neamuri va avea vuietul
apelor;

13 neamuri multe ca apa multă,
ca atunci când apele umflate se pornesc
furioase şi-l duc departe,
şi el e alungat ca praful de pleavă ce se
vântură’n vânt
şi ca pulberea roţii rotită’n vântoasă:

14 curând asupra serii, şi plângere va fi;
’nainte de-a fi ziuă, nimic nu va mai fi.
Aceasta va fi partea celor ce v’au jefuit
şi moştenirea celor ce v’au moştenit.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.