×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Isaia

Capitolul 16

(continuare)

1 Voi trimite ca şi cum ar fi
jivine târâtoare pe pământa.
Oare muntele fiicei Sionului
nu e cumva o stâncă pustie?

2 Că vei fi ca un pui de pasăre
lăsat de pasărea care a zburat;
aşa vei fi tu, fiicăb a Moabului.
Şi după aceea, o, Arnonule,

3 ia un sfat pe mai departe,
şi fără’ncetare să-i fii plânsului adăpost:
la amiază fugi-vor în întuneric;
sunt plini de spaimă: – să nu te dai prins!…

4 Fugarii Moabului vor sta cu tine;
ei vă vor adăposti de faţa urmăritorului,
fiindcă sprijinul ţi-a fost luat,
iar stăpânitorul asupritor s’a stins de pe pământ.

5 Tronul va fi întemeiat cu milostivire,
şi cineva va sta pe el cu adevărul în cortul
lui David,
judecând şi cu deadinsul căutând judecata,
şi fără’ntârziere făcând dreptate.c

6 Auzit-am de mândria lui Moab;
mândru este foarte,
dar Eu i-am retezat mândria.
Nu astfel va fi profeţia ta, nu, nu aşa!

7 Moabul va urla,
căci totul va urla în ţinutul Moabului;
dar tu te vei îngriji de cei ce locuiesc în
Chir-Hareset,
şi nu vei fi ruşinat.

8 Pajiştile Heşbonului se vor jeli,
tot astfel via de la Sibma.
Voi, cei ce înghiţiţi neamurile,
călcaţi-i în picioare viile până la Iazer;
voi împreună nu veţi mai veni;
rătăciţi prin pustie;
cei ce erau trimişi s’au pustiit,
că s’au tot dus dincolo de mare.

9 De aceea voi plânge ca şi cum mi-ar fi
plânsul Iazerului pentru via din Sibma;
Heşbonul şi Eleale ţi-au doborât copacii,
căci Eu îţi voi călca’n picioare secerişul
şi culesul viilor,
şi totul se va prăbuşi.

10 Iar bucuria şi veselia vor fi smulse de prin vii;
şi ei nicicum se vor mai veseli în viile tale
şi nicicum vor mai stoarce vinuri în teascuri,
pentru că totul s’a sfârşit.

11 De aceea pântecele meu
va suna ca o alăută pentru Moab,
iar tu mi-ai prenoit lăuntrul ca pe un zid.

12 Şi-ţi va fi ţie spre ruşinare
– fiindcă Moab s’a trudit în capişti –
că el va intra să se roage la idoli,
la cei ce nicicum nu vor fi în stare să-l
mântuiască.

13 Acesta e cuvântul pe care Domnul l-a grăit asupra lui Moab, atunci când a grăit: 14 Şi acum, Eu spun: în trei ani – socotiţi ca ani ai unuia cu platăd – măreţia lui Moab va fi necinstită, cu toată bogăţia lui cea multă; şi el va rămâne foarte mic la număr şi lipsit de cinste.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.