×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Isaia

Capitolul 11

O nouă vestire a lui Mesia. Întoarcerea celor robiţi.

1 Toiag din rădăcina lui Ieseia se va ivi
şi floare din rădăcina lui se va ridica.

2 Duhul lui Dumnezeu se va odihni peste Elb,
Duhul înţelepciunii şi al înţelegerii,
Duhul sfatului şi al tăriei,
Duhul cunoaşterii şi al evlaviei;

3 Duhul temerii de Dumnezeu Îl va umple;
nu după slava de dinafarăc va judeca,
nici după cele spuse va mustra;

4 ci El va judeca pricina celui smerit
şi-i va mustra pe umiliţii pământului;
şi va lovi pământul cu cuvântul gurii Sale;
cu suflarea buzelor Sale îl va nimici pe cel
fără Dumnezeu.

5 Mijlocul Său va fi încins cu dreptate,
cu adevăr învelite coastele Lui.

6 Şi lupul va paşte împreună cu mieluld,
şi leopardul se va odihni împreună cu iedul;
viţelul şi leul şi taurul împreună vor paşte,
şi un copilaş îi va păzi;

7 boul şi ursul împreună vor paşte
şi puii lor vor fi laolaltă,
iar leul întocmai ca boul se va hrăni cu paie;

8 un copilaş îşi va pune mâna pe culcuşul
aspidelor
şi pe cuibul puilor de aspidă,

9 iar ele nu-i vor face rău
şi nici nu vor putea să nimicească pe cineva
în muntele Meu cel sfânt,
fiindcă totul s’a umplut de cunoaşterea
Domnului,
aşa cum apa cea multă acoperă mările.

10 Şi’n ziua aceea va fi rădăcina lui Iesei,
El, Cel ce Se va ridica să domnească peste
neamuri;
în El vor nădăjdui neamurile, şi plină de
slavă îi va fi odihna.

11 Şi’n ziua aceea va fi că Domnul îşi va arăta
iarăşi mâna,
ca să-Şi arate râvna pentru rămăşiţa rămasă
a poporului Său,
cea care va rămâne de la Asirieni
şi din Egipt şi din Babilon şi din Etiopia şi
de la Elamiţi,
de la Soare-Răsare şi din Arabia.

12 Şi semn va ridica întru neamuri,
şi pe cei pierduţi ai lui Israel îi va aduna
şi pe cei risipiţi ai lui Iuda îi va strânge
din cele patru laturi ale pământului.

13 Gelozia lui Efraim se va spulbera,
iar vrăjmaşii lui Iuda vor pieri;
Efraim nu-l va mai gelozi pe Iuda,
iar Iuda nu-l va mai necăji pe Efraim.

14 Şi vor zbura pe corăbiile Filistenilore
şi’n acelaşi timp vor prăda marea
şi pe cei ce vin de la Soare-Răsare şi Idumeea;
şi-şi vor întinde mâinile întâi asupra lui Moab,
dar fiii lui Amon li se vor supune primii.

15 Şi va pustii Domnul marea Egiptuluif,
şi mâna peste Râug Şi-o va pune cu vânt
năprasnic
şi va lovi cele şapte braţe ale lui cât să fie
trecute cu piciorul.

16 Şi trecătoare va fi pentru poporul Meu cel
rămas în Egipt;
lui Israel îi va fi, ca în ziua când a ieşit el
din ţara Egiptului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.