×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cântarea Cântărilor

Capitolul 8

1 O, tu, de mi-ai fi fost un frate
hrănit la sânul maicii mele,
să te sărut în văzul tuturor
şi nimeni să mă poată defăima!

2 De mână te voi prinde
şi’n casa maicii mele te voi duce,
în vatra celei ce m’a zămislit;
acolo tu-mi vei da învăţătură
şi eu din vin-balsam te-oi adăpa
şi din mustirea rodiilor mele.

3 Cu stânga lui va sta sub capul meu
şi dreapta lui mă va cuprinde.

4 – Fiice ale Ierusalimului, vă conjur
pe-a ţarinii putere şi tărie,
să nu-mi treziţi ori să-mi sculaţi iubita
pân’ ce ea însăşi va voi!a

5 – Cine-i aceea oare care vine
suindu-se albită şi’nflorită
şi rezemată pe iubitul ei?
– Sub măr eu te-am trezit,
acolo unde maica ta
cu tine a fost grea,
acolo unde chinuri a’ndurat
aceea care’n chinuri te-a născut.

6 O, pune-mă pe inimă peceteb,
pecete vreau să fiu pe braţul tău!
Că tare precum Moartea e Iubirea
şi crudă precum Iadul e Ardoareac:
i-s aripile aripi ca de foc,
cărbuni aprinşi sunt flăcările ei.

7 Apele mari iubirea n’o pot stinge,
nici râurile vor putea s’o’nece.
Cel ce bogata casă şi-ar goli-o
să cumpere în schimb iubire,
acela doar dispreţ va dobândi.

8 – E mică sora noastră;d sâni nu are.
Cu sora noastră oare ce vom face
în ziua când de ea se va vorbi?

9 De este ea un zid,
îi vom zidi creneluri de argint;
dar dacă este uşă,
o căptuşim cu scândură de cedru.

10 – Un zid sunt eu,
şi sânii mei îi sunt ca nişte turnuri;
de-aceea sunt în ochii lui
ca una care-şi află pacea.

11 Avut-a Solomon o vie
acolo, la Baal-Hamon;
pândarilor le-a dat-o s’o păzească
şi fiecare-avea să-i dea o mie
de sicli de argint pe roada ei.

12 Dar via mea e-a mea şi-mi stă’nainte:
o mie-s pentru tine, Solomon,
şi două sute doar pentru pândari.e

13 – Tu, care şezi în mijlocul grădinii
când glasul tău prietenii l-ascultă,
tu, fă-mă să-l aud şi eu!f

14 – Aleargăg, dragul meu,
şi fii asemeni
cu-o căprioară sau un pui de cerb
pe munţii de balsam!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.