×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cântarea Cântărilor

Capitolul 6

1 – Und’ ţi-a plecat iubitul,
o, tu, cea mai frumoasă’ntre femei,
frăţânul tău încòtro s’a’ndreptat
să-l căutăm cu tine laolaltă?

2 – Iubitul meu
s’a pogorât întru grădina lui,
acolo’ntre răzoare de miresme
să-şi pască turma şi s’adune crini.

3 A lui sunt eu, a lui, iubitul meu,
şi el, iubitul meu, îmi este-al meu.
El turma lui şi-o paşte printre crini.

4 – Frumoasă eşti ca un surâs, iubito,a
şi mândră-mi eşti precum Ierusalimul
şi de temut ca oştile sub flamuri.b

5 Te rog, întoarce-ţi ochii dinspre mine,
căci ei mă copleşesc.
E părul tăuc ca un ciopor de capre
urcând, şerpuitor, pe Galaad;

6 şi dinţii tăi, o turmă de oi albe
scăldate’n râu ’nainte de-a fi tunse,
avându-şi toate gemeni câte doi
şi fără rod nici una dintre ele;

7 buzele tale, roşu din fuior
şi graiul tău, frumos;
obrajii tăi, o rodie în două
sub vălul tău de nuntă.

8 Sunt şaizeci de regine,
optzeci de ţiitoare
şi fete fără număr,d

9 dar una este porumbiţa mea,
desăvârşita mea,ea una-i este maicii sale,
aleasa celei ce-a născut-o;
fecioarele o văd şi-o fericesc,
reginele şi ţiitoarele ’mpreună
o laudă.

10 Cine-i aceasta oare
ce se iveşte lin ca aurora,
frumoasă precum luna,
aleasă precum soarele
şi de temut ca oştile sub flamuri?

11 M’am coborât în tainica grădină
a nucilor
să văd şuvoiul apei la obârşii,
şi via să o văd de-a odrăslit
şi rodiile dac’au dat în floare.
– Acolo pieptul ţi-l voi dărui.

12 Nu, sufletul din mine nu-şi dă seama
cum de-am ajuns în carele regeşti.e

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.