×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cântarea Cântărilor

Capitolul 2

1 Eu, iată-mă în câmp: sunt floarea lui;
eu, iată-mă în văi: sunt crinul lor.

2 – Precum e crinul între spini,
aşa-i iubita mea printre codane.

3 – Precum e măru’n arborii pădurii,
aşa-i iubitul meu între feciori;
la umbra lui dorit-am şi-am şezut
şi roada lui mi-i dulce’n cerul gurii.

4 Ducèţi-mă’ntr’a vinului cămarăa
şi dragoste îngrămădiţi deasupră-mi!

5 Cu miruri întăriţi-mă, vă rog,
şi arşiţa mi-o răcoriţi cu mere,
că de iubire sunt aprinsă.

6 Cu stânga lui va sta sub capul meu
şi dreapta lui mă va cuprinde.

7 – Fete ale Ierusalimului, vă conjur
pe-a ţarinii putere şi tărie
să nu-mi treziţi ori să-mi sculaţi iubita
pân’ce ea însăşi va voi!…

8 – Un glas?! E glasul celui drag al meu!b
El vine, iată-l, peste munţi sărind,
el peste dealuri saltă.

9 Iubitul meu e-asemeni căprioarei,
un pui de cerb pe muntele Betel.El stă acolo, iată-l,
în spatele despărţiturii noastre,c
pândind pe la ferestre,
adulmecând prin gratii.

10 Iubitul meu răspunde şi îmi zice:
„Ridică-te, iubita mea, şi vino,
frumoasa mea, tu, porumbiţa mea!

11 Că, iată, iarna a trecut
şi ploile s’au dus, au încetat

12 şi florile se-arată pe pământ
şi-i vremea de plivit
şi-auzi cum turtureaua gângureşte
jos, în livada noastră;

13 smochinul odrăsleşte muguri vii,
dau viile în floare şi’n mireasmă;
ridică-te, iubita mea, şi vino,
frumoasa mea, tu, porumbiţa mea,
ridică-te şi vino!

14 Porumba mea, ascunsă’n cuta stâncii,
în taina unui zid cu’ntărituri,
arată-mi faţa ta
şi fă-mă glasul tău să ţi-l aud,
că dulce-i glasul tău
şi faţa ta-i frumoasă!”

15 (Ah, prindeţi-ne vulpile,
pe cele mici, care ne strică viile,
căci viile’nfloresc!)d

16 – Iubitul meu e-al meu, eu sunt a lui.
El turma lui şi-o paşte printre crini.

17 ’Nainte ca amurgul să adie
şi umbrele pe zare să se’ncline,
întoarce-te, iubite,
şi fii asemeni unui căprior,
tu, pui de cerb al munţilor rotunzi!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.