×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cântarea Cântărilor

Capitolul 1

Cântarea Cântărilor, care este a lui Solomon:

1 – Sărute-mă cu sărutarea gurii sale!a
Alintul tăub mai bun e decât vinulc

2 şi e mireasma mirurilor tale
mai dulce decât tot ce e mireasmă.
Numele tău e mir în revărsare;d
fecioarele de-aceea te-au iubit.

3 Ţinându-ne de paşii tăi
vom alerga s’avem în răsuflare
mireasma mirurilor tale.
Mă duse regele’n cămara lui;e
ne-om bucura, ne-om veseli de tine;
mai aprig decât vinul îţi vom iubi alintul;
pe drept o fac acei ce te iubesc.

4 Sunt neagrăf, dar frumoasă,
o, fete ale Ierusalimului,
ca sălaşele lui Chedarg, ca perdelele lui Solomon.

5 Nu vă uitaţi la mine că sunt neagră,
căci soarele m’a ars;
feciorii maicii meleh s’au ridicat asupră-mi
şi viile m’au pus să le păzesc;
dar via mea, pe ea, eu n’am păzit-o.i

6 Tu, cel iubit al sufletului meu,
o, spune-mi, tu,
în ce păşuni îmi eşti cu turma
şi unde-i faci odihna de amiază?
De ce-aş fi eu cătându-te’n neştire
pe lângă mieii prietenilor tăi?j

7 – De vrei să faci cam cum te taie capul,
o, tu, cea mai frumoasă’ntre femei,
vezi turmele şi ia-te după ele
şi paşte-ţi tu ieduţele
pe-acolo unde-alături stau ciobanii!…k

8 – Iubita mea, îmi pari ca o sireapă
la carele lui Faraon!l

9 Ce mândră ţi-i bărbia, precum a turturelei!,
grumazul tău, şirag de nestemate!;

10 asemănări de aur îţi vom face,
cu râuri de argint.

11 – Stă regele culcat în aşteptare?:
din mir de nard eu răspândesc mireasmă.

12 Iubitul meu e săculeţ de smirnă
cu noaptea stinsă între sânii mei.

13 Mi-i strugure de chiparos iubitul,
în viile din En-Gaddi.m

14 – Cât de frumoasă eşti, iubita mea,
cât eşti tu de frumoasă, cu ochii tăi porumbi!n

15 – Cât de frumos eşti tu, iubitul meu,
cât eşti tu de plăcut!

16 Ni-i aşternutul umbră şi răcoare;
în casa noastră grinzile-s de cedru
şi podu’n căpriori de chiparos.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.