×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Ecclesiastul

Capitolul 8

Cugetări felurite. A te bucura de viaţă. Taina lucrurilor.

1 Cine-l cunoaşte pe înţelept?
şi cine cunoaşte deznodământula cuvântului?
Înţelepciunea omului îi va lumina faţab,
dar omul cu faţa neruşinată va avea parte de ură.

2 Păzeşte porunca regelui
şi nu te grăbi să calci jurământul lui Dumnezeuc;

3 nu te îndepărta de la faţa lui,
în lucrul cel rău să nu stai,
că el face tot ce vrea;

4 spusa regelui este ea însăşi putere
şi cine-i va zice lui: – Ce faci?…

5 Cel ce păzeşte porunca nu va cunoaşte vorbă rea,
iar inima înţeleptului cunoaşte vremea judecăţii;

6 căci pentru tot lucrul există vreme şi judecată,
căci ştiinţa omului e mult deasupra luid;

7 că nu-i nimeni să ştie ceea ce va fi;
în ce chip anume fi-va, cine-i va spune?

8 Nu este om care să stăpânească duhul
cu puterea de a opri duhul;
nu există putere în ziua morţii
şi nu există solie în vremea luptei,
iar fărădelegea nu-l va mântui pe cel ce o are.

9 Aşa că pe toate acestea le-am văzut
şi inima mi-am dat-o oricărui lucru
ce s’a săvârşit sub soare
la vremea când omul are asupra omului
puterea de a-i face rău.

10 Şi i-am văzut atunci pe cei nelegiuiţi
cum erau căraţi la groapă;
ei erau duşi din chiar locul cel sfânt
şi lăudaţie în cetate
pentru ceea ce făcuseră;
aceasta-i, şi ea, deşertăciune.

11 Căci de’ndată ce nu există ceartă
asupra celor ce se grăbesc să facă răul,
atunci inima oamenilorf
se umple de pofta de a face rău.

12 Cel ce a păcătuit a săvârşit răul încă de atunci
şi cu mult înainte de aceea;
fiindcă şi eu ştiu
că bine le va fi celor ce se tem de Dumnezeu
aşa cum se tem când Îi stau în faţă;

13 dar bine nu-i va fi celui nelegiuit,
iar cel ce nu se teme de faţa lui Dumnezeu
nu va petrece multe zile la umbrăg.

14 Există o deşertăciune care se face pe pământ,
căci există drepţi peste care vin relele
ca şi cum ar fi făcut faptele nedrepţilor
şi există nedrepţi peste care vin cele bune
ca şi cum ar fi făcut faptele drepţilor;
zis-am că şi aceasta-i tot deşertăciune.

15 Şi am lăudat veselia,
că omului nu-i e dat sub soare un alt bine
decât să mănânce şi să bea şi să se veselească;
cu asta se alege el
din osteneala sa cea din toate zilele vieţii lui,
pe care Dumnezeu i le-a dat sub soare.

16 Apoi mi-am pus la inimă să cunosc înţelepciunea
şi să văd truda care se face sub soare
– că nici ziua şi nici noaptea
ochii [omului] nu văd somnul –

17 şi din toate lucrurile făcute de Dumnezeu
am văzut că omul nu poate să descopere
lucrarea ce se face sub soare.
Oricât se va osteni omul să caute,
nu va găsi,
şi oricât ar zice înţeleptul că ştie,
tot nu va putea să afle.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.