×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Ecclesiastul

Capitolul 7

Cugetări felurite. Lucruri de nepătruns. Femeia.

1 Numele bun e mai bun decât untdelemnul bun,
şi ziua morţii decât ziua naşterii.

2 Mai bine e să mergi la casa plângerii
decât să mergi la casa ospăţului,
de vreme ce acesta-i sfârşitul a tot omul,
iar cel viu şi-o va pune la inimă.

3 Mai bună este mâhnirea decât râsul,
căci întristarea feţei îi face bine inimii.

4 Inima înţelepţilor e în casa plângerii,
iar inima nebunilor e în casa veseliei.

5 Mai bine e să asculţi certarea unui înţelept
decât să fii un om care ascultă cântecele nebunilor;

6 că precum e trosnetul spinilor sub căldare,
aşa e râsul nebunilor;
aceasta-i, şi ea, tot deşertăciune.

7 Căci asuprirea îl face pe cel înţelept nebuna
şi-i vlăguieşte inimab.

8 Sfârşitul unui lucru e mai bun decât începutul lui;
omul răbdător e mai bun decât cel trufaş.

9 În duhul tău nu te grăbi spre mânie,
căci mânia în sânul nebunilor se odihneşte.

10 Să nu zici: – Cum se face
că zilele de demult erau mai bune decât acestea?;
că nu din înţelepciune pui o astfel de’ntrebare.

11 Bună e înţelepciunea laolaltă cu o moştenirec
şi mai mult le foloseşte celor ce contemplă soarele;

12 căci în umbrad ei înţelepciunea e ca umbra argintului,
iar prisosul cunoaşterii înţelepciunii
îi va da viaţă celui ce o are.

13 Ia aminte la lucrarea lui Dumnezeu:
Cine va putea să-l îndrepte
pe cel pe care Dumnezeu l-a strâmbat?

14 În ziua cea bună trăieşte-ţi binele,
în ziua cea rea vezi şi ia seama:
Dumnezeu a făcut ca unul să se înţeleagă cu celălalt
asupra a ceea ce au de spus,
în aşa fel încât omul să nu afle nimic
din ceea ce va fi după el.

15 Pe toate acestea le-am văzut în zilele deşertăciunii melee:
Dreptul care piere în dreptatea lui
şi nelegiuitul care’n răutatea lui, totuşi, rămâne.f

16 Nu fi peste măsură de drept,
şi nici peste măsură de înţelept,
ca să nu-ţi ieşi din fire.

17 Nu fi peste măsură de nelegiuit
şi nici nu fi morocănos,
ca nu cumva să mori înainte de vreme.

18 Bine-ţi este să te ţii de acestea
fără să le laşi din mână pe celelalte,
căci celui ce se teme de Dumnezeu îi ies bine toate.

19 Înţelepciunea îl ajută pe înţelept
mai mult decât zece puternici care sunt în cetate;

20 căci pe pământ nu este un om drept
care să facă binele fără să greşească.

21 De asemenea, nu pune la inimă toate vorbele
pe care le spun nelegiuiţii,
ca nu cumva s’o auzi pe sluga ta blestemându-te;

22 că de multe ori ea îţi va face rău
şi’n multe chipuri îţi va necăji inima
pentru că şi tu i-ai blestemat pe alţii.

23 Pe toate acestea le-am cercat cu înţelepciunea;
şi am zis: – Fi-voi înţelept!

24 Dar ea s’a îndepărtat de mine mai mult decât era,
şi adânc e adâncul: cine-l va afla?

25 Eu – şi inima mea – am dat ocol să cunosc
şi să cercetez şi să caut înţelepciunea şi temeiul celor ce suntg
şi să cunosc nebunia şi necazul şi greşeala nelegiuitului.

26 Şi am aflat că femeia e mai amară decât moartea,
ea, care-i un laţ vânătoresc,
a cărei inimă e o cursă de mreje,
ale cărei mâini sunt funie de legat;
cel plăcut lui Dumnezeu îi scapă,
dar păcătosul i se prinde.

27 – Vezi, asta-i ce-am aflat! – a zis Ecclesiastul –
după ce una câte una le-am cercat ca să aflu pricina

28 pe care sufletul meu a căutat-o fără s’o afle;
căci un om dintr’o mie am aflat,
dar o femeie, printre ele toate, n’am aflat.h

29 Cu toate acestea, iată ce-am aflat:
Dumnezeu l-a făcut pe om drept,
dar ei [oamenii] au căutat multe dedesubturii.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.