×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Ecclesiastul

Capitolul 6

Zădărnicia bogăţiei. Cugetări felurite.

1 Există un rău pe care eu l-am văzut sub soare,
şi mare este el asupra oamenilor:

2 Iată un om căruia Dumnezeu i-a dat
bogăţie şi avere şi mărire
şi al cărui suflet nu duce lipsă de nimic
din toate câte pofteşte,
dar pe care Dumnezeu nu-l va învrednici să mănânce din ele,
căci om străin este cel ce le mănâncă;
aceasta-i deşertăciune şi boală rea.

3 Dac’ar fi că cineva dă naştere la o sută [de fii]
şi trăieşte ani mulţi,
dar, oricât de multe ar fi zilele anilor lui,
sufletul său nu se va sătura de bunătăţi
şi nici parte de îngropare nu va aveaa,
am zis: – O stârpiturăb e mai fericită decât el,

4 căci în zadar a venit şi în întuneric se va duce
şi cu întuneric numele i se va acoperi;

5 ea nici măcar n’a văzut soarele şi nu l-a cunoscut;
acesta are mai multă odihnă decât ea.

6 Şi dacă ar trăi de două ori câte o mie de ani
fără să vadăc fericirea,
oare nu vor merge toate în acelaşi loc?

7 Dacă toată osteneala omului i-ar veni în gură,
sufletul său încă nu va fi sătul.

8 Căci ce folos are înţeleptul mai mult decât nebunul,
de vreme ce chiar săracul ştie cum să umble în preajma vieţii?

9 Mai bun e ceea ce vezi cu ochii decât ceea ce-ţi
trece prin gând;
aceasta, şi ea, e deşertăciune şi vânare de vânt.

10 Dacă ceva există, iată că şi numele i-a fost rostit;
se ştie ce anume este omuld;
el nu se poate luptae cu Cel mai tare decât el;

11 căci multe sunt lucrurile care sporesc deşertăciunea:
aşadar, ce folos are omul?f

12 Căci cine ştie care e binele omului în viaţa lui,
în numărul zilelor vieţii lui de deşertăciune
prin care el a trecut ca o umbră?
şi cine-i va spune omului
ce va fi după el sub soare?…

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.