×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Ecclesiastul

Capitolul 3

Vremea fiecărui lucru. Ce e bun pentru om. Nu există dreptate. Om şi dobitoc. A te bucura de viaţă.

1 Pentru orice lucru este o clipă prielnică
şi o vreme pentru orice mişcare de sub cer:a

2 o vreme este să te naşti şi o vreme să mori,
o vreme este să sădeşti şi o vreme să smulgi
ce-ai sădit;

3 o vreme este să ucizi şi o vreme să vindeci,
o vreme este să dărâmi şi o vreme să zideşti;

4 o vreme este să râzi şi o vreme să plângi,
o vreme este să te tângui şi o vreme să joci;

5 o vreme este să azvârli pietre şi o vreme să strângi pietre,
o vreme este să îmbrăţişezi şi o vreme să fugi de îmbrăţişare;

6 o vreme este să cauţi şi o vreme să pierzi,
o vreme este să păstrezi şi o vreme să arunci;

7 o vreme este să deşiri şi o vreme să coşi,
o vreme este să taci şi o vreme să vorbeşti;

8 o vreme este să iubeşti şi o vreme să urăşti,
o vreme este pentru război şi o vreme pentru pace

9 Care-i câştigul celui ce munceşte trudind?

10 Văzut-am nevoinţa pe care Dumnezeu le-a dat-o
fiilor oamenilor să se nevoiască într’însa.

11 Tot ce-a făcut, bun l-a făcut pentru vremea sa;
şi durata le-a dat-o El în inima lor
fără ca omul să poată descoperi lucrare
pe care Dumnezeu a lucrat-o de la’nceput pân’ la sfârşit.b

12 Mi-am dat seama că pentru ei nu este un alt bine
decât să se veselească şi să trăiască bine în viaţa lor.

13 Dar tot omul care mănâncă şi bea
şi vede binele în toată osteneala lui,
aceasta e un dar al lui Dumnezeu.

14 Mi-am dat seama că tot ce-a făcut Dumnezeu durează în veci;
nu e nimic de adăugat şi nimic de scăzut.
Dumnezeu a făcut astfel pentru ca’n faţa Lui să te temi.

15 Ceea ce a fost, iată, este;
ceea ce va fi, iată, a fost;
şi Dumnezeu caută ceea ce a fost alungat.

16 Şi am mai văzut sub soare locul de judecată:
acolo e cel necredincios,
iar în locul celui drept
e cel nelegiuit.

17 Şi mi-am zis în inima mea:
– Şi pe cel drept, şi pe cel nelegiuit îi va judeca Dumnezeu,
că va fi o vreme pentru tot lucrul
şi pentru toată fapta.

18 Zis-am eu în inima mea
cu privire la fiii omului:
– Dumnezeu îi va judeca;
iar aceasta, ca să le arate că ei nu sunt decât dobitoace;

19 că faptul fiilor omului
şi faptul dobitoacelor
în sinea lor sunt un singur fapt;
cum e moartea unuia, aşa-i şi moartea celuilalt;
şi’n unul, şi’n altul e aceeaşi suflare.
Prin ce e omul deasupra dobitocului?:
prin nimic, căci toate sunt deşertăciune.

20 Toate se duc în acelaşi loc;
toate din ţărână s’au făcut
şi toate în ţărână se vor întoarce.

21 Cine oare ştie dacă suflarea fiilor omului se urcă’n văzduh
sau dacă suflarea dobitoacelor se coboară’n pământ?

22 Şi am văzut că pentru om nimic nu-i bun
decât ca el să se veselească în lucrarea sa;
că aceasta e partea lui.
Căci cine oare-l va duce să vadă ceea ce va fi după el?

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.