×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Ecclesiastul

Capitolul 2

Zădărnicia a tot ce-i omenesc.

1 Zis-am eu întru inima mea:
– Vino acum să te’ncerca în veselie
şi să te fac să vezi înlăuntrul binelui!
Şi iată că şi aceasta e deşertăciune.

2 Râsului i-am zis că e nebunie,
iar veseliei: – Eşti bună de ceva?…

3 Şi-am cercetat dacă inima mi-ar desfăta trupul cu vin
– cu toate că inima mă călăuzea în înţelepciune –
şi dacă mi-ar stăpâni nebunia
până ce pot vedea ce fel de bine le este fiilor oamenilorb,
pe care ei trebuie să-l facă sub soare
pe durata zilelor vieţii lor.

4 Mi-am sporit bunurile,
mi-am zidit case,
mi-am sădit vii,

5 mi-am făcut grădini şi livezi
şi am sădit în ele tot felul de pomi roditori,

6 mi-am făcut iezere,
ca să ud din ele dumbrava purtătoare de lăstari;

7 avut-am servi şi slujnice
şi robi mi s’au născut în casă;
belşug de turme şi cirezi am avut,
mai multe decât toţi cei de dinaintea mea
în Ierusalim;

8 mi-am adunat argint şi aur
şi avuţiile regilor şi ale ţărilor;
mi-am agonisit cântăreţi şi cântăreţe
şi desfătările fiilor oamenilor,
paharnici bărbaţi şi femei;

9 şi m’am umplut de slavă
şi i-am întrecut pe toţi cei de dinaintea mea
în Ierusalim;
dar şi înţelepciunea cu mine a fostc.

10 Din tot ceea ce ochii mi-au poftit,
nimic n’am alungat de dinainte-le,
iar inima nu mi-am oprit-o de la nici o desfătare,
căci inima mi s’a desfătat în toată truda mea,
şi din toată truda mea aceasta mi-a fost partea.

11 Şi am căutat eu spre toate lucrurile mele
pe care mâinile mele le-au făcut,
şi spre osteneala pe care m’am ostenit s’o fac,
şi, iată, toate sunt deşertăciune şi vânare de vânt
şi nici un câştig nu se află sub soare.

12 Şi am căutat eu să văd înţelepciunea
şi rătăcirea şi nebunia;
căci cine este omul care va urma sfatul
în tot ceea ce poate face pentru el?

13 Şi am văzut că înţelepciunea covârşeşte nebunia
aşa cum lumina covârşeşte întunericul.

14 Înţeleptul îşi are ochii în cap,
dar nemintosul umblă în întuneric;
şi am priceput – chiar eu am priceput –
că unul şi acelaşi faptd li se poate întâmpla tuturor.

15 Şi am zis în inima mea:
– Precum un fapt i se întâmplă celui nebun,
aşa mi se va întâmpla şi mie;
şi, atunci, de ce m’am mai ostenit?
Şi am mai grăit în inima mea:
– De vreme ce nebunul vorbeşte din prisosul lui,
înseamnă că şi aceasta-i tot deşertăciune.

16 Căci amintirea înţeleptului alături de nebun nu se va întâmpla vreodată,
de vreme ce în viitor pe toate le va acoperi
uitarea;
şi cum va muri înţeleptul laolaltă cu nebunul?

17 Astfel am urât viaţa;
căci fapta săvârşită sub soare mi-a fost răutate asupră-mi;
aşa că toate sunt deşertăciune şi vânare de vânt.

18 Şi am urât toată osteneala
cu care m’am ostenit eu sub soare,
fiindcă o las omului care va veni după mine;e

19 şi cine ştie dacă el va fi înţelept sau nebun,
sau dacă el va fi deasupra ostenelii mele
cu care m’am ostenit şi am trudit sub soare?
Iată că şi aceasta-i deşertăciune.

20 Aşa că mi-am luat seama: cu inima mea
mă voi opri de la toată osteneala cu care m’am ostenit sub soare;

21 fiindcă există om care se osteneşte în înţelepciune
şi în cunoaştere şi’n bărbăţie,
iar partea sa i-o va da omului care nu s’a ostenit în acestea;
şi, iată, şi aceasta-i deşertăciune şi răutate mare.

22 Căci, iată: Cu ce se alege omul din toată osteneala lui
şi din pofta inimii lui
cu care trudeşte sub soare?

23 Căci toate zilele lui sunt [zile] de durere
şi’ntru mânie, nevoinţa lui,
încât nici noaptea inima lui nu-şi are odihnă;
iată că şi aceasta-i deşertăciune.

24 Bine nu-i este omului decât ce mănâncă şi ce bea
şi ce-i arată sufletului său
că e bine’ntru osteneală;
pe aceasta am văzut-o eu că din mâna lui Dumnezeu este;

25 căci cine va mânca şi va bea fără El?

26 Căci omului care-i bun înaintea feţei Sale
El îi dă înţelepciune
şi cunoaştere şi veselie;
iar celui păcătos îi dă nevoinţa de a umbla să adune
pentru ca să-i dea celui ce-i place lui Dumnezeu;
iată că şi aceasta-i deşertăciune şi vânare de vânt.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.