×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Ecclesiastul

Capitolul 12

Prin bătrâneţe, omul, tot mai puţin. Elogiul Ecclesiastului. Sfârşit.

1 Adu-ţi aminte de Ziditorul tău
în zilele tinereţilor tale,
mai înainte de a veni zilele răutăţii
şi mai înainte de a se apropia anii
în care vei zice: – Ei sunt pe dinafara voii mele!a;

2 mai înainte de a se întuneca soarele şi lumina
şi luna şi stelele
şi de a se’ntoarce norii după ploaie;b

3 de ziua când paznicii casei vor tremura
şi oamenii puterii se vor cutremura,
când, tot mai puţine, morăriţele se vor opri
şi când cele ce se uită prin ferestre se vor întuneca

4 şi vor închide uşile dinspre uliţă,
de vreme ce glasul morii a scăzut;
când te scoli în ciripitul păsării
şi când toate fiicele cântului se sting;

5 când te uiţi lung după înălţimi
şi frică îţi este pe drum,
când înfloreşte migdalul
şi creşte lăcusta
şi se scutură chiparosul,
în timp ce omul se duce spre casa veşniciei lui,
iar cei ce plâng se învârtesc pe uliţă;

6 mai înainte ca firul de argint să se rupă
şi floarea de aur să se sfărâme
şi vadra de la izvor să se spargă
şi roata să se’nvârtă la fântână;

7 mai înainte ca praful să se’ntoarcă în pământ aşa cum a fost
şi suflarea să se’ntoarcă la Dumnezeu, la Cel
care a dat-oc.

8 Deşertăciunea deşertăciunilor – a zis
Ecclesiastul –,
toate sunt deşertăciune.

9 În afară de faptul că Ecclesiastul a fost un înţelept,
el a învăţat poporul să cunoască ştiinţa,
iar auzul său a scrutat frumuseţea proverbelor.

10 Mult s’a străduit Ecclesiastul
să descopere cuvintele doruluid,
scrisul săgetătore, cuvintele adevărului.

11 Cuvintele înţelepţilor sunt ca ţepuşelef
şi ca nişte cuie bine bătute,
dăruite din îmbelşugarea unui singur Păstor.g

12 În afară de acestea, fiul meu, ia aminte:
A face cărţi multe e o treabă fără sfârşit,
iar neliniştea gândului e trudă pentru trup.

13 Încheiere: Totul a fost auzit.
Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte-I poruncile,
că omul întreg aceasta este.

14 Că Dumnezeu va aduce fiece faptă la judecată,
în tot ascunzişul ei, fie că e bună, fie că e rea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.