×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Ecclesiastul

Capitolul 10

Cugetări felurite.

1 Muştele muribunde strică dulceaţa uleiului gătit;
un dram de înţelepciune e mai de preţ decât slava cea mare a nebuniei.a

2 Înţeleptul îşi are inima de-a dreapta,
iar nebunul îşi are inima de-a stânga.b

3 De asemenea, când un nebun merge pe drum,
inima lui duce lipsăc
şi tot ce gândeşte e nebunie.d

4 Dacă duhul celui puternic se ridică împotrivă-ţi,
nu-ţi părăsi locul,
căci firea domoală pune capăt păcatelor mari.

5 Există un rău pe care l-am văzut sub soare,
ca şi cum fără voie ar fi scăpat de la cel puternic:

6 Nebunul pus pe culmile cele mai înalte
şi bogaţii şezând în locuri umile;

7 am văzut robi călări
şi domni mergând pe jos ca robii.

8 Cel ce sapă groapă va cădea într’însa,
iar cel ce dărâmă gardul va fi muşcat de şarpe.

9 Cel ce scoate pietre se va răni cu ele;
cel ce despică lemne se va primejdui.

10 Dacă securea s’a tocit şi nu i-ai ascuţit tăişul,
îţi trebuie putere’ndoită;
iată că înţelepciunea omului e de prisos.

11 Dacă şarpele muşcă înainte de a fi descântat,
atunci descântătorul n’are nici un folos.

12 Cuvintele unei guri înţelepte aduc bunăvoinţă,
iar buzele nebunului îl vor înghiţi;

13 începutul cuvintelor gurii lui e nebunie,
iar sfârşitul spuselor sale e rătăcire rea.

14 Nebunul înmulţeşte cuvintele.
Omul nu ştie ceea ce a fost
şi nici ce va fi după el; cine-i va spune?

15 Osteneala îl oboseşte pe cel nebun,
pe el, care nu ştie drumul spre cetate.

16 Vai ţie, cetate al cărei rege e tânăr
şi ai cărei dregători mănâncă dimineaţa!

17 Fericită eşti, tu, ţară al cărei rege e fiu de neam bun
şi ai cărei dregători mănâncă la vreme
ca să prindă puteri, iar nu să se facă de râse!

18 Din pricina lenei se povârnesc grinzile
şi prin zăbava mâinilor se prăbuşeşte casa.

19 Pâinea se face pentru a râde,
vinul îi veseleşte pe cei vii,
dar de bani ascultă totul.

20 Chiar în cugetul tău, nu-l blestema pe rege
şi’n taina cămării tale nu-l blestema pe cel bogat,
căci pasărea cerului poate duce glasul
şi întraripata va spune ce-ai zis.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.