×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Ecclesiastul

Capitolul 1

Prolog. Nimicnicia celor omeneşti.

1 Cuvintele Ecclesiastului, fiul lui David,
regele lui Israel în Ierusalim.

2 Deşertăciunea deşertăciunilora – a zis
Ecclesiastul –,
deşertăciunea deşertăciunilor,
toate sunt deşertăciune.

3 Ce-i rămâne omului din toată osteneala lui
cu care se trudeşte sub soareb?

4 O generaţie se duce, o generaţie vine
şi pământul rămâne în veac.

5 Soarele răsare, soarele apune
şi spre locul său zoreşte

6 şi de-acolo se ridică mergând spre miazăzi
şi-apoi spre miazănoapte ocoleşte;
de-a roata se roteşte vântul
şi vânt se’ntoarce din rotirea sa.

7 Fluviile toate curg în mare
şi marea nu se umple;
fluvii se’ntorc de unde-au izvorât,
ca de acolo să purceadă iarăşi.c

8 Cuvintele cu toatele-s trudite:
nu va putea să le grăiască omul;
ochiul nu se va’ndestula de ceea ce vede
şi nici urechea de ceea ce aude.

9 Ceea ce este a mai fost,
ceea ce s’a petrecut se va mai petrece
şi nimic nu-i proaspăt sub soare.

10 De grăieşte cineva, zicând:„Iată ceva nou!”,
iată că acel ceva a fost în alte vremuri,
în cele ce-au fost înaintea noastră.

11 Ce-a fost întâi nu-i nici în amintire,
nici de ce-a fost pe urmă nu-şi vor aduce-aminte
urmaşii de la urmă.d

12 Eu, Ecclesiastul,
am fost rege peste Israel în Ierusalim.e

13 Şi inima mi-am pus-o să caute
şi cu’nţelepciune să cerceteze
despre toate câte se petrec sub cer,
că anevoioasă nevoinţă
le-a dat Dumnezeu fiilor oamenilor,
cu ea să se nevoiască.

14 Văzut-am toate lucrurile
care se fac sub soare,
şi, iată, toate sunt deşertăciune
şi vânare de vântf.

15 Ceea ce e strâmb nu poate fi îndreptat,
ceea ce lipseşte nu se poate număra.

16 Grăit-am eu în inima mea, zicând:
– Iată, m’am umplut de slavă
şi i-am întrecut în înţelepciune
pe toţi cei de dinaintea mea în Ierusalim
şi inima mea a văzut multă înţelepciune şi
ştiinţă.

17 Şi inima mi-am pus-o să cunoască înţelepciunea
şi cunoaşterea,
zicerileg şi ştiinţa de a pricepeh,
şi iată că şi aceasta-i tot vânare de vânt.

18 Fiindcă’n belşugul înţelepciunii e belşug de
cunoaştere,
iar sporul cunoaşterii e spor de durere.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.