×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Proverbele lui Solomon

Capitolul 7

A te feri de desfrânare.

1 Fiule, păzeşte-mi cuvintele
şi din poruncile mele fă-ţi un sfat de taină.

2 Fiule, cinsteşte-L pe Domnul şi te vei întări
şi’n afară de El nu te teme de altul.

3 Păzeşte poruncile mele şi vei fi viu,
păzeşte-mi cuvintele ca pe lumina ochilor;
pune-ţi-le pe degete,
înscrie-ţi-le pe tăbliţa inimii.

4 Spune-i înţelepciunii să-ţi fie soră,
minte cuprinzătoare agoniseşte-ţi,

5 ca să te păzească de femeia necunoscută şi vicleană
când te amăgeşte cu daruri de vorbe.

6 Că, dacă’n casa ei se uită pe fereastră’n uliţă,

7 şi printre feciorii nemintoşi îl vede pe unul mai fără minte

8 trecând pe lângă colţul casei

9 şi vorbind seara, pe’ntuneric,
în liniştea şi’n negura nopţii,

10 atunci femeia îi iese înainte arătând ca o desfrânată
din cele ce-i fac pe tineri să-şi iasă din minţi.

11 Că răsfăţată este şi neastâmpărată,
ale cărei picioare nu-s făcute pentru casă;

12 ea, când pe-afară se dezmiardă,
când pe la tot colţul uliţei pândeşte,

13 după care se apucă şi-l sărută
şi cu chip neruşinat îi zice:

14 „Am avut de adus o jertfă de pace,
astăzi mi-am plinit făgăduinţele,a

15 de aceea ţi-am ieşit înainte
dorindu-te pe tine, şi te-am aflat.

16 Patul mi l-am gătit cu pânzeturi,
cu scoarţe din Egipt l-am aşternut;

17 aşternutul mi l-am stropit cu şofran
şi casa mea cu scorţişoară.

18 Vino, să ne desfătăm cu iubire până dimineaţa,
vino, şi’n dragoste să ne tăvălim;

19 că bărbatul meu nu-i acasă,
departe’n cale s’a fost dus,

20 mâinile şi le-a încărcat cu bani
şi după multe zile se va întoarce acasă”.

21 Şi astfel, cu vorbe multe l-a abătut din drum
şi cu laţurile buzelor l-a tras după ea,

22 iar el degrab a urmat-o
şi iată-l mergând ca un bou la’njunghiere
şi ca un câine la zgardă

23 sau ca un cerb rănit de o săgeată la ficat,
sau ca pasărea ce se grăbeşte spre laţ
fără să ştie că e vorba de viaţa ei.

24 Acum, deci, fiule, ascultă-mă
şi ia aminte la cuvintele gurii mele:

25 Inima ta să nu se abată spre căile ei
şi’n cărările ei să nu te rătăceşti,
că ea pe mulţi, rănindu-i, i-a nimicit
şi nenumăraţi sunt cei pe care i-a ucis.

26 Casa ei e drumul iadului,
râpa ce duce la cămările morţii.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.