×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Proverbele lui Solomon

Capitolul 6

Împotriva chezăşiei. Îndemn la muncă şi la viaţă curată.

1 Fiule, de te vei pune chezaş pentru prietenul tău,
cu vrăjmaşul tău ai bătut palma;a

2 căci buzele omului sunt cursă tare împotrivă-i
şi’n ea se prinde cu vorbele propriei sale guri.

3 Fă, fiule, ceea ce-ţi poruncesc eu, şi te vei mântui
– că de dragul prietenului tău te vei da pe mâna celor răi –,
nu te lăsa, stârneşte-l şi pe prietenul pentru care te-ai pus chezaş;

4 să nu dai somn ochilor tăi
şi nici genelor tale dormitare,

5 ca să scapi ca o căprioară din cursă
şi ca o pasăre din laţ.

6 Mergi la furnică, leneşule!
Sârguieşte văzându-i deprinderile
şi fii mai înţelept decât ea!

7 Că aceea, fără să lucreze pământul,
fără să aibă pe cineva s’o îndemne
şi fără să fie sub oarecare stăpân,

8 îşi pregăteşte vara hrană
şi belşug de strânsură la vremea secerişului.
Sau mergi la albină
şi vezi cât e de harnică
şi cât de curat îi este lucrul;
de ostenelile ei se folosesc, spre sănătate, regii şi oamenii simpli;
ea de către toţi e iubită şi lăudată;
cu toate că puterile-i sunt slabe,
ea stă în frunte prin aceea că a cinstit înţelepciunea.

9 Până când, leneşule, vei sta culcat?
şi când te vei scula din somn?

10 Puţin somn, puţină şedere, puţină dormitare,
puţin să stai cu mâinile în sân,

11 şi ca un rău călător îţi va veni sărăcia
şi ca un bun alergător, lipsa.

12 Dar dacă nu vei fi leneş,
atunci ca un izvor îţi va veni secerişul,
iar sărăcia ca un rău alergător va fugi de tine.

13 Omul fără minte şi fără lege umblă în căi rele;
el face semne cu ochiul, bate din picior
şi învaţă ameninţând cu degetul;

14 inimă îndărătnică, el în toată vremea meştereşte răul:
unul ca acela gâlceavă stârneşte prin cetate.

15 De aceea, năprasnic îi va veni pieirea,
fără de veste va fi tăiat şi sfărâmat de istov.

16 Că el se bucură de tot ceea ce Domnul urăşte
şi de aceea va fi sfărâmat, pentru necurăţia sufletului:b

17 Ochiul semeţului, limba nedreaptă,
mâinile ce varsă sânge nevinovat,

18 inima ce meştereşte gânduri rele,
picioarele grabnice în a face răul,

19 mărturia strâmbă care aţâţă minciuna
şi scornitorul de certuri între fraţi.

20 Fiule, păzeşte legile tatălui tău
şi nu lepăda rânduielile maicii tale;

21 ţine-le pururea lipite de sufletul tău
şi’n jurul grumazului tău înfăşurate;

22 când umbli, călăuză să-ţi fie;
când dormi, să te păzească,
iar când te scoli, să stea de vorbă cu tine.

23 Că porunca legii este sfeşnic şi lumină
şi drum în viaţă şi mustrare şi învăţătură,

24 ca să te păzească de femeia cu bărbat
şi de pâra limbii străine.

25 Să nu te biruiască pofta de frumuseţe,
nici nu te lăsa vânat de înşişi ochii tăi
şi nici nu te lăsa înşelat de genele ei;

26 că preţul desfrânatei este cât al unei pâini,
dar femeia vânează sufletele cinstite ale bărbaţilor.c

27 Oare va ascunde cineva foc în sân fără să-şi ardă hainele?

28 Oare va călca cineva pe jăratic fără să-şi ardă picioarele?

29 Aşa-i cu cel ce intră la femeie cu bărbat:
tot cel ce se atinge de ea nu va fi fără vină.

30 Nu-i de mirare când cineva e prins furând,
că el fură ca să sature un stomac flămând;

31 şi dacă-i prins, de şapte ori va plăti
şi cu toate averile lui se va răscumpăra;

32 dar desfrânatul e lipsit de minte,
pricină pentru care-şi agoniseşte pieirea sufletului;

33 chinuri şi ocară suferă
şi batjocura lui în veac nu se va şterge.

34 Căci gelozia aprinde mânia bărbatului ei
şi milă nu-i va fi în ziua răzbunării;
nici o răscumpărare nu-i va stinge duşmănia,
nici mulţime de daruri va fi să-l îmblânzească.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.