×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Proverbele lui Solomon

Capitolul 5

Fereşte-te de desfrânare, iubeşte curăţia!

1 Fiule, ia aminte la înţelepciunea mea,
spre cuvintele mele apleacă-ţi auzul,

2 ca să-ţi păzeşti cugetul bun;
eu din priceperea buzelor îţi poruncesc.

3 Nu lua aminte la femeia vicleană;
că din buzele femeii desfrânate picură miere
care până la o vreme îţi îndulceşte gâtlejul,

4 dar pe care mai târziu o vei găsi mai amară decât fierea
şi mai ascuţită decât sabia cu două tăişuri.

5 Că nebunia îşi face picioare ce se coboară spre ea
cu moarte de iad,

6 iar urmele ei sunt nestatornice,
că ea nu pe căile vieţii umblă
şi alergările ei sunt rătăcitoare:
încotro, nici ea nu ştie unde.

7 Aşadar, fiule, ascultă-mă pe mine
şi să nu-mi faci cuvintele deşarte.

8 Calea fă-ţi-o cât mai departe de ea
şi de uşile casei ei să nu te apropii,

9 ca să nu-ţi dai viaţa pe mâna altora
şi traiul tău pe seama celor ce nu se îndură,

10 ca nu cumva străinii să-şi facă saţ din averea ta
şi rodul ostenelilor tale să intre în casă străină.

11 Că pe urmă o să-ţi pară rău,
atunci când carnea trupului tău se va topi

12 şi când vei zice: – O, cum de-am urât eu învăţătura
şi cum de-a ocolit inima mea mustrările?

13 N’am ascultat de glasul celui ce mă certa
şi spre cel ce mă învăţa nu mi-am plecat auzul;

14 pentru atât de puţin m’am copleşit de tot răul,
în chiar mijlocul soborului şi al adunării.

15 Fiule, bea apă din propriile tale vase
şi din izvorul propriilor tale fântâni.a

16 Din izvorul tău să ţi se reverse apele
şi pe uliţele tale apele tale să umble;

17 să-ţi fie ele doar singur ţie avere
şi nici un străin să nu-ţi fie părtaş.

18 Al tău să fie izvorul apei tale
şi cu femeia tinereţilor tale să te veseleşti,

19 cu ea, căprioară iubitoare, cerboaică plină de haruri,
cu ea să-ţi petreci
şi a ta să fie ea socotită
şi cu tine să fie în toată vremea;
pentru că de iubirea ei înconjurându-te,
aşa te vei înmulţi.

20 Nu-ţi pierde vremea cu cea străină,
nici nu te lăsa cuprins de braţe pe care nu le cunoşti;

21 căci căile omului se află sub ochii lui Dumnezeu,
Cel ce ţine seamă de toate urmele lui.

22 Fărădelegile sunt cele ce-l vânează pe om
şi fiecare se leagă cu lanţurile păcatelor sale;

23 unul ca acesta moare cu cei neşcoliţi
şi de mulţimea bunurilor lui s’a lepădat
şi din pricina nebuniei a pierit.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.