×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Proverbele lui Solomon

Capitolul 4

Înţelepciunea împotriva păcatului.

1 Ascultaţi, fiilor, învăţătura unui părinte
şi siliţi-vă să cunoaşteţi cugetarea;

2 că bun dar vă dăruiesc eu vouă,
legea mea să n’o lăsaţi deoparte.

3 Că şi eu i-am fost tatălui meu fiu ascultător
şi drag am fost în faţa mamei mele,

4 celor ce mă învăţau, zicând:
„Lipească-se cuvintele noastre de inima ta,

5 păzeşte poruncile, nu le da uitării,
nici nu trece cu vederea graiul gurii mele,
nici nu-l părăsi, ţine-ţi-l în faţă.

6 Câştigă-ţi înţelepciune, câştigă-ţi cunoaştere;
n’o părăsi, şi ea se va ţine de tine;
iubeşte-o, şi ea te va păzi.

7 Începutul înţelepciunii este a-ţi câştiga înţelepciunea,
şi’n tot câştigul tău câştigă cunoaştere:

8 primeşte-o, cuprinde-o, şi ea te va înălţa;
cinsteşte-o, pentru ca şi ea să te cuprindă,

9 pentru ca să-i dea capului tău cunună de daruri
şi cunună de mângâieri să te acopere”.a

10 Ascultă, fiule, şi primeşte cuvintele mele
şi anii vieţii tale se vor înmulţi
pentru ca multe să devină şi căile vieţii tale.

11 Că eu te învăţ căile înţelepciunii
şi pe drepte cărări te călăuzesc:

12 dacă mergi, paşii tăi nu se vor poticni,
dacă alergi, nu vei osteni.

13 Ţine-te de învăţătura mea, n’o părăsi,
ci păstrează-ţi-o pentru viaţa ta.

14 În căile necredincioşilor nu merge,
nici să râvneşti căile nelegiuiţilor;

15 în oricare loc li se adună tabăra, nu te duce acolo,
fugi, îndepărtează-te;

16 că ei nu adorm dacă nu fac rău,
le fuge somnul şi nu pot adormi;

17 că ei cu bucatele necurăţiei se hrănesc
şi cu vinul fărădelegii se îmbată.

18 Căile drepţilor întocmai ca lumina luminează,
merg înainte şi lumină răspândesc până’n plinul zilei.

19 Căile necredincioşilor însă sunt întunecate,
ei nici nu ştiu cum se împiedică.

20 Fiule, ia aminte la graiurile mele,
de cuvintele mele alătură-ţi auzul;

21 păzeşte-le în inima ta
pentru ca izvoarele tale să nu scadă.

22 Că ele viaţă sunt tuturor celor ce le află
şi vindecare fiecărui trup.

23 Cu veghere’ntreagă păzeşte-ţi inima,
căci din aceasta pornesc ţâşnirile vieţii.

24 Îndepărtează de la tine grăirea întortocheată,
iar buzele nedrepte împinge-le departe.

25 Ochii tăi drept să caute,
iar genele tale drept să clipească.

26 Umblete drepte fă-le picioarelor tale,
căile tale îndreaptă-le.

27 Să nu te abaţi nici la dreapta, nici la stânga,
ci doar de la calea cea rea abate-ţi piciorul.

28 Căci căile cele de-a dreapta le ştie Domnul,
iar cele de-a stânga sunt piezişe.

29 Că El drepte va face umbletele tale,
iar călătoriile tale în pace le va călăuzi.b

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.