×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Proverbele lui Solomon

Capitolul 31

Lauda femeii harnice.

1 Cuvintele mele sunt spuse de Dumnezeu –
răspunsul dumnezeiesc al unui rege pe care maica lui l-a învăţat.

2 Ce anume, fiule, vei păstra: Ce? Graiurile lui Dumnezeu.
Fiule, tu, întâiul meu născut, ţie îţi vorbesc:
Ce?, fiu al pântecelui meu;
Ce?, fiu al făgăduinţelor mele:

3 Avuţia ta n’o da femeilor,
nici mintea şi nici viaţa, aşa ca pe urmă să-ţi pară rău.

4 Pe toate fă-le cu socotinţă,
cu socotinţă să bei vin.
Cei puternici sunt puşi pe mânie,
aşadar, să nu bea vin,

5 ca nu cumva, bând, să-şi uite de înţelepciune
şi să nu-i poată judeca cu dreptate pe cei slabi.

6 Băutură tare să le daţi celor cuprinşi de mâhnire
şi vin de băut celor ce sunt în dureri,

7 ca să-şi poată uita de sărăcie
şi să nu-şi mai amintească de necazuri.

8 Deschide-ţi gura cu cuvântul lui Dumnezeu
şi pe toţi judecă-i după cuviinţă.

9 Deschide-ţi gura şi judecă drept
şi pune la inimă pricina celui sărac şi slab.

10 Cine va afla o femeie vrednică?
fiindcă una ca aceasta e mai preţioasă decât nestematele.

11 Inima bărbatului ei are încredere într’însa;
una ca aceasta nu va avea lipsă de bune dobândiri,

12 căci ea lucrează toată viaţa spre binele bărbatului ei.

13 Adunând lână şi in, ea cu mâinile ei le face de folos.

14 Ea e ca o corabie neguţătorind de departe:
aşa îşi agoniseşte traiul.

15 Şi se scoală de-noapte
şi le dă casnicilor de mâncare
şi slujnicelor de lucru.

16 Ea vede o moşie şi o cumpără
şi cu roada mânilor ei sădeşte stăpânire.

17 Îşi strânge cingătoarea pe mijloc
şi braţul şi-l întăreşte pentru lucru.

18 Din deprindere ştie că bine este a lucra
şi lampa ei nu se stinge toată noaptea.

19 Braţele şi le întinde spre ceea ce e de trebuinţă
şi mâinile şi le îndeamnă spre fus.

20 Mâinile i le deschide nevoiaşului
şi hrană îi întinde săracului.

21 Când bărbatul ei întârzie undeva, departe,
el nu duce grijă de cele de acasă,
căci toţi ai ei sunt îmbrăcaţi.

22 Soţului ei îi face haine cu ţesătură deasă,
iar ea e îmbrăcată în vison şi porfiră.

23 Bărbatul ei devine om de cinste în cetate
când stă în adunare cu bătrânii ţinutului.

24 Ea face pânzeturi subţiri şi le vinde Fenicienilor.a
şi cingători Canaaneenilor.

25 Gura şi-o deschide cu grijă şi măsură
şi rânduială-i pune gurii sale.

26 Ea se îmbracă în putere şi cinste
şi’n zilele ei de pe urmă se veseleşte.

27 Deprinderile casnicilor ei sunt pline de grijă,
iar ea nu-şi mănâncă pâinea în trândăvie.

28 Iar gura şi-o deschide cu înţelepciune şi după rânduială.
În bunătate şi-a crescut copiii şi i-a îmbogăţit,
iar soţul ei o laudă:

29 „Multe fete au dobândit bogăţie,
multe au înfăptuit putere,
dar tu le-ai întrecut şi le-ai covârşit pe toate”.

30 Farmecele sunt mincinoase, deşartă-i frumuseţea femeii,
căci femeia înţeleaptă va fi binecuvântată,
şi ea să laude frica de Domnul.

31 Daţi-i din roada mâinilor sale
şi lăudat în cetate să-i fie bărbatul!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.