×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Proverbele lui Solomon

Capitolul 30

Alte proverbe.

1 Pe acestea le spune omul către cei ce se încred în Dumnezeu;
eu mă opresc.

2 Fiindcă eu sunt cel mai neînţelept dintre toţi oamenii
şi’n mine nu se află înţelepciunea oamenilor.

3 Înţelepciunea m’a învăţat-o Dumnezeu,
căci eu cunosc înţelepciunea sfinţilor.

4 Cine S’a suit în cer şi S’a pogorât?
Cine Şi-a adunat vânturile în sân?
Cine a învelit apele într’o haină?
Cine stăpâneşte peste toate marginile pământului?
care Îi este numele?
sau care este numele copiilor Lui?

5 Că toate cuvintele lui Dumnezeu sunt în foc lămurite
şi El îi apără pe cei care-L cinstesc.

6 Nu adăuga tu la cuvintele Lui,
ca nu cumva El să te mustre, iar tu să devii mincinos.

7 Două lucruri cer eu de la Tine,
şi să nu mi le iei în nume de rău atât cât eu trăiesc:

8 îndepărtează de la mine deşertăciunea şi minciuna
şi nu-mi da bogăţie sau sărăcie;
rânduieşte-mi ce trebuie, şi-i de-ajuns;

9 ca nu cumva, săturându-mă, să devin mincinos şi să zic:
Cine mă vede?;
sau, sărac fiind, să fur, şi’n deşert să jur pe numele
lui Dumnezeu.

10 Să nu dai un serv pe mâna stăpânului,
ca nu cumva el să te blesteme, iar tu să fii nimicit.a

11 Urmaşii răi îşi blesteamă tatăl
şi nu-şi binecuvintează mama.

12 Urmaşii răi se cred a fi drepţi,
dar nu-şi curăţă deprinderile.

13 Urmaşii răi au ochi trufaşi
şi cu genele ochilor se înalţă.

14 Urmaşii răi îşi au dinţii săbii
şi măselele cuţite,
ca să-i mistuie şi să-i înfulece pe neputincioşii pământului
şi pe cei ce mai sunt cu ei sărmani între oameni.

15 O lipitoare avea trei fete preaiubite;
şi acestea trei n’o săturau,
iar a patra nu ajungea să spună: Destul!

16 Iadul şi dragostea femeii
şi pământul nesătul de apă
şi apa însăşi, şi focul nu vor spune: Destul!

17 Ochiul care-şi râde de un tată
şi necinsteşte bătrâneţea unei mame,
pe acela ciorile de pe vale să-l scoată
şi vulturii tineri să-l mănânce!

18 Trei sunt lucrurile pe care nu le pot înţelege,
iar pe al patrulea nu-l ştiu:

19 urma vulturului când zboară,
căile şarpelui pe stâncă
şi cărarea corăbiei ce merge pe mare;
şi căile omului în tinereţile lui.

20 Aşa este calea femeii adultere:
se spală pe mâni de ceea ce a făcut
şi zice că n’a făcut nimic în afară de cale.

21 De trei lucruri tremură pământul,
iar pe al patrulea nu-l poate suferi:

22 dacă o slugă domneşte,
dacă nebunul se satură de bucate

23 sau dacă slujnica îşi va alunga stăpâna;
sau dacă o femeie urâcioasă nimereşte bărbat bun.

24 Sunt pe pământ şi patru lucruri mai mici,
dar ele sunt mai înţelepte decât cele înţelepte:

25 furnicile, care sunt slabe,
dar îşi pregătesc vara hrană;

26 aricii, neam slab,
care-şi fac casele în piatră;

27 lăcustele, care nu au rege,
dar merg în rânduială ca la o poruncă;

28 şi salamandra, care se reazemă pe mâini şi poate fi lesne prinsă cu mâna,
dar locuieşte în castelele regilor.

29 Şi trei sunt lucrurile care umblă sporind,
şi un al patrulea care merge bine:

30 puiul de leu, mai puternic decât toate fiarele,
care nu ocoleşte şi nici că se teme de vreo fiară;

31 cocoşul, care umblă semeţ printre găini;
şi ţapul care călăuzeşte turma;
şi regele care vorbeşte deschis în faţa unui neam.

32 Dacă te vei da pradă voioşiei
şi-ţi vei întinde mâna într’o ceartă, fără cinste vei fi.

33 Mulge lapte şi va fi unt;
stoarce nări şi va ieşi sânge;
smulge cuvinte: vor ieşi certuri şi vrajbă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.