×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Proverbele lui Solomon

Capitolul 3

Îndemn la fapte bune. Lauda înţelepciunii.

1 Fiule, rânduielile mele nu le uita,
iar inima ta să păzească spusele mele,

2 că lungime de zile şi ani de viaţă
şi pace ţi se vor adăuga.

3 Milostenia şi credinţa să nu-ţi lipsească;
prinde-ţi-le de grumaz,
scrie-ţi-le pe lespedea inimii
şi vei afla har

4 şi vei gândi ceea ce e bun în faţa Domnului
şi a oamenilor.

5 Nădăjduieşte cu toată inima în Dumnezeu,
iar cu înţelepciunea ta nu te semeţi:

6 cunoaşte-o în toate purtările tale
pentru ca ea să-ţi îndrepte calea.

7 Să nu fii înţelept de dragul ochilor tăi,a
ci teme-te de Dumnezeu şi fereşte-te de tot răul;

8 atunci va fi vindecare trupului tău
şi odihnă oaselor tale.

9 Pe Domnul cinsteşte-L din ostenelile tale cele drepte
şi adu-I prinos din cele ce-ţi sunt roade ale dreptăţii,b

10 pentru ca astfel hambarele tale să se umple de grâu
şi din teascurile tale să se reverse vinul.

11 Fiule, nu dispreţui certarea Domnului,
nici nu te descuraja atunci când El te mustră;

12 căci Domnul îl ceartă pe cel pe care-l iubeşte
şi-l bate pe fiul căruia-i poartă de grijă.c

13 Fericit e omul care a aflat înţelepciunea
şi muritorul care a cunoscut ştiinţa;d

14 că mai bine e să negustoreşti cu ea
decât cu vistierii de aur şi argint;

15 mai scumpă e ea decât nestematele;
împotriva ei nimic din ce e rău nu poate sta;
ea li se descoperă tuturor celor ce i se apropie
şi nimic din ce e scump nu-i este deopotrivă.

16 În dreapta ei stau îndelunga’nzilire şi anii vieţii,
în stânga ei stau bogăţia şi slava;e
din gura ei se rosteşte dreptatea,
ea legea şi mila pe limbă le poartă.

17 Căile ei sunt căi bune
şi toate cărările ei sunt în pace;

18 tuturor celor ce se lipesc de ea le este pom de viaţă,
iar cei ce se reazemă pe ea sunt ca şi cum L-ar avea temelie
pe Domnul.

19 Cu înţelepciunea a întemeiat Dumnezeu pământul
şi’ntru lucrarea minţiif a întărit cerurile;

20 întru priceperea Lui s’au deschis adâncurile
şi norii au izvorât apăg.

21 Fiule, nu scăpa din vedere:
păzeşte-mi sfatul şi cugetarea,

22 pentru ca viu să-ţi fie sufletulh
şi har să fie’mprejurul grumazului tău;
şi vindecare va fi trupului tău
şi purtare de grijă oaselor tale;

23 pentru ca, sperând, întru nădejde să umbli în toate căile tale
şi pentru ca piciorul tău să nu se poticnească.

24 De te vei aşeza, fără de frică vei fi;
de vei adormi, dulce-ţi va fi somnul.

25 Nu te vei teme de frica ce vine năprasnic,
nici de năvălirile necredincioşilor din preajmă.

26 Că Domnul va fi deasupra tuturor căilor tale
şi piciorul ţi-l va sprijini ca să nu te’mpiedici.

27 Nu te da în lături de la a-i face bine celui lipsit
atunci când mâna ta poate să ajute.

28 Nu zice: „Acum du-te, mai vino mâine şi-ţi voi da”
atunci când tu poţi face binele,
că nu ştii ce va aduce ziua următoare.

29 Nu unelti lucruri rele împotriva prietenului tău
care vine de oareunde şi şi-a pus în tine nădejdea.

30 Împotriva omului să nu-ţi placă vrajba fără pricină,
ca nu cumva răul să se întoarcă spre tine.

31 Nu-ţi agonisi numele rău al oamenilor răi,
nici nu râvni la căile acestora;

32 fiindcă necurat este tot nelegiuitul înaintea Domnului;
el nu se adună laolaltă cu cei drepţi.

33 În casele necredincioşilor e blestemul lui Dumnezeu,
dar curţile celor drepţi se binecuvintează.

34 Domnul le stă’mpotrivă celor mândri,
dar celor smeriţi le dă har.

35 Cei înţelepţi vor moşteni mărire,
iar cei necredincioşi îşi vor stârni ocară.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.