×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Proverbele lui Solomon

Capitolul 29

Lauda dreptei judecăţi.

1 Unul care mustră e mai bun decât un îndărătnic;
când cel din urmă se pomeneşte’n foc, nici un leac nu se află.

2 Când drepţii sunt lăudaţi, popoarele se bucură;
dar când necredincioşii stau la cârmă, oamenii plâng.

3 Când un om iubeşte înţelepciunea, tatăl său se veseleşte;
dar cel ce nutreşte târfe îşi va pierde avutul.

4 Un rege drept înalţă o ţară,
iar un om nelegiuit o dărâmă.

5 Cel ce pregăteşte o plasă în calea prietenului său,
în picioarele lui şi-o pune.

6 Mare e laţul în drumul păcătosului;
dar dreptul în bucurie şi’n desfătare va fi.

7 Omul drept ştie cum să le facă judecată săracilor;
necredinciosul însă nu are priceperea de a o cunoaşte;
săracului nu-i este dat să aibă minte pricepută.

8 Nelegiuiţii au aprins cetatea,
iar înţelepţii au stins mânia.

9 Omul înţelept va judeca neamuri;
dar netrebnicul, furios fiind, râde şi nu se teme.

10 Oamenii sângeroşi îl urăsc pe cel cuvios,
dar cei drepţi îi caută sufletul.

11 Nemintosul îşi dă pe faţă toată mânia,
dar înţeleptul, numai o parte.

12 Când un rege îşi pleacă urechea la vorba nedreaptă,
toţi supuşii lui sunt nişte nelegiuiţi.

13 Când creditorul şi datornicul se întâlnesc laolaltă,
Domnul îi cercetează pe amândoi.

14 Când regele îi judecă pe săraci întru adevăr,
mărturia este însuşi tronul său.

15 Bătăile şi mustrările dau înţelepciune,
dar copilul care umblă de capul lui îşi face părinţii de râs.

16 Când se înmulţesc necredincioşii se înmulţesc păcatele;
dar când aceia cad, drepţii se umplu de frică.

17 Ceartă-l pe fiul tău şi el îţi va da odihnă
şi frumuseţe îi va da sufletului tău.

18 Neamului nelegiuit să nu-i fii tălmaci;
dar cel ce păzeşte legea e omul cel mai fericit.

19 Sluga îndărătnică nu ştie de cuvânt;
chiar dacă-l înţelege, tot nu ascultă.

20 Dacă vezi un om grăbit la vorbă
să ştii că nemintosul are mai multă nădejde decât el.

21 Cel ce din pruncie duce viaţă uşuratică va deveni slugă,
iar în cele din urmă se va plânge pe sine.a

22 Omul furios stârneşte certuri,
iar supărăciosul adânceşte păcatul.

23 Mândria îl umileşte pe om,
dar Domnul îi ţine’n cinste pe cei smeriţi la cuget.

24 Cel ce se face părtaş cu hoţul îşi urăşte sufletul;
iar dacă a auzit de o punere la cale şi nu va sufla o vorbă

25 de frica sau ruşinea oamenilor, se va prăbuşi;
dar cel care-şi pune încrederea în Domnul, acela se va veseli.

26 Necredinţa îl face pe om să se poticnească;
dar cel ce se încrede în Stăpânul său se va mântui.

27 Mulţi se gudură pe lângă feţele cârmuitorilor,
dar dreptatea omului de la Domnul vine.

28 Omul nedrept e urâciune’n faţa celui drept,
iar nelegiuitului urâciune îi este calea cea dreaptă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.