×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Proverbele lui Solomon

Capitolul 28

Iubirea legii şi lauda facerii de bine.

1 Necredinciosul fuge când nimeni nu-l goneşte,
dar dreptul ca un leu stă ţeapăn.

2 Păcatele necredincioşilor aţâţă certuri,
dar omul isteţ le potoleşte.

3 Omul neruşinat îi apasă pe săraci prin fapte păgâne.Ca o ploaie năprasnică şi nefolositoare,

4 tot astfel cei ce părăsesc legea laudă răutatea;
dar cei ce iubesc legea se îngrădesc cu zid.

5 Oamenii răi nu înţeleg judecata;
dar cei ce-L caută pe Domnul vor înţelege totul.

6 Săracul însoţit cu adevărul e mai bun decât bogatul mincinos.

7 Fiul înţelept păzeşte legea,
dar cel ce nutreşte dezmăţul îşi necinsteşte tatăl.

8 Cel ce-şi înmulţeşte avuţia prin camătă şi lăcomie
o adună pentru cel ce miluieşte săracii.

9 Cel ce-şi întoarce urechea să nu audă legea,
chiar el îşi defaimă rugăciunea.

10 Cel ce-i face pe oamenii drepţi să rătăcească pe cale rea
se nimiceşte pe sine însuşi;nelegiuiţii vor trece prin propăşire,
dar într’însa nu vor intra.

11 Bogatul se crede şi înţelept,
dar săracul deştept îl va osândi.

12 Prin ajutorul drepţilor multe laude se ridică,
dar locurile necredincioşilor sunt plasă pentru oameni.

13 Cel ce-şi acoperă propria sa răutate nu va propăşi,
dar cel ce cu grai se învinuie pe sine va fi iubit.a

14 Fericit e omul care din evlavie se teme de toate;
dar cel vârtos la inimă va cădea din rău în mai rău.

15 Leu flămând şi lup însetat
este cel ce, sărac fiind, stăpâneşte o naţie săracă.

16 Un rege fără venituri e un mare asupritor;
dar cel ce urăşte nedreptatea, îndelung va trăi.

17 Cel ce se pune chezaş pentru un învinuit de crimă
fugar va fi şi statornicie nu va avea.
Ceartă-l pe fiul tău, şi el te va iubi
şi frumuseţe îi va da sufletului tău;
el nu se va supune unui neam nelegiuit.

18 Cel ce umblă drept va fi ajutat,
dar cel ce umblă în căi strâmbe, în ele se va încurca.

19 Cel ce-şi lucrează pământul se va sătura de pâine,
dar leneşul va fi doldora de sărăcie.

20 Omul vrednic de încredere, mare binecuvântare va dobândi,
dar cel rău nu va rămâne nepedepsit.

21 Cel ce nu se sfieşte în faţa celor drepţi, acela nu-i om bun;
unul ca acesta te vindeb pentru o bucată de pâine.

22 Omul invidios îi dă zor să se’mbogăţească
şi nu ştie că cel milostiv îl va stăpâni.

23 Cel ce mustră purtările omului
va avea mai mult har decât cel care-i rosteşte linguşiri.

24 Cel ce-şi îndepărtează tatăl sau mama şi crede că nu păcătuieşte,
acela părtaş se face cu omul necredincios.

25 Omul găunos judecă la’ntâmplare,
dar cel ce se încrede în Domnul se poartă cu grijă.

26 Cel ce se încrede într’o inimă semeaţă, acela e nebun;
dar cel ce umblă în înţelepciune se va mântui.

27 Cel ce dă la săraci nu va fi în lipsă;
dar cel ce-şi întoarce ochiul, acela în mare lipsă va fi.

28 În locurile necredincioşilor cei drepţi suspină,
dar pe măsură ce ei pier, drepţii se vor înmulţi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.