×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Proverbele lui Solomon

Capitolul 27

Despre mânie, prietenie adevărată şi îngrijirea turmelor.

1 Nu te lăuda cu ziua de mâine,
că nu ştii ce-aduce următoarea.

2 Nu gura ta să te laude, ci aproapele tău;
străinul, iar nu propriile tale buze.

3 Grea este piatra şi greu de purtat e nisipul,
dar mânia nebunului e mai grea decât amândouă.

4 Nemiloasă-i mânia şi tăioasă urgia,
dar invidia nimic nu rabdă.

5 Mustrările făţişe sunt mai bune decât prietenia ascunsă.

6 Rănile de la un prieten sunt mai vrednice de încredere
decât binevoitoarele sărutări ale duşmanului.

7 Sufletul sătul dispreţuieşte fagurii,
dar sufletului flămând chiar şi lucrurile amare i se par dulci.

8 Precum pasărea când zboară din cuibul ei,
aşa devine omul slugă când se înstrăinează de locurile sale.

9 Inima se desfată cu miruri şi cu vinuri şi cu miresme,
dar sufletul se sparge sub nenorociri.

10 Pe prietenul tău şi pe prietenul tatălui tău să nu-i părăseşti;
în ziua ta de necaz să nu intri în casa fratelui tău;
mai bun e un prieten din apropiere decât un frate care locuieşte
undeva departe.

11 Fii înţelept, fiule, ca să ţi se veselească inima,
şi îndepărtează de la tine vorbele de ocară.

12 Pândit de rele, isteţul se ascunde;
nemintoşii umblă şi devin buni de plată.

13 Scoate-i haina, că a trecut,
el, semeţul care iroseşte bunurile altora.a

14 Cel ce cu glas mare îşi binecuvintează dimineaţa prietenul
e totuna cub cel ce îl blesteamă.

15 La ceas de ploaie, picăturile îl scot pe om afară din casă;
tot aşa femeia arţăgoasă [îl scoate pe om] din casa lui.

16 Vântul de miazănoapte e aspru,
dar pe nume se cheamă Prielnicul.

17 Fier pe fier se ascute
şi omul întărâtă faţa prietenului.

18 Cine sădeşte un smochin îi va mânca roadele,
iar cel care-şi păzeşte stăpânul se va bucura de cinste.

19 După cum feţele nu sunt aceleaşi între ele,
aşa-i şi cu gândurile oamenilor: nu sunt totuna.

20 Iadul şi nimicirea nu se satură;
aşa sunt şi ochii oamenilor nesăţioşi.Cel ce se uită ponciş e urâciune’n faţa Domnului,
precum şi cei neînvăţaţi care nu-şi înfrânează limba.

21 Focul e încercarea argintului şi a aurului,
iar omul e încercat prin gura celor ce-l laudă.Inima nelegiuitului umblă după lucruri rele,
dar inima dreaptă caută cunoaştere.

22 Dacă pe nemintos îl vei bate făcându-l de râs în mijlocul adunării,
în nici un chip nu-i vei răpi nebunia.

23 Cunoaşte pe de-a’ntregul sufletele turmei tale
şi întăreşte inima cirezilor tale;

24 căci puterea şi tăria omului nu-i sunt de-a pururi
şi nici că le lasă urmaşilor lui.

25 Ai grijă de fâneţele din câmp
şi vei cosi iarba şi vei aduna fânul din munte,

26 ca să ai oi pentru îmbrăcăminte;
dacă vrei miei, ai grijă de pajişte.

27 Fiule, de la mine ai cuvinte de mult folos pentru viaţa ta
şi pentru viaţa servilor tăi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.