×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Proverbele lui Solomon

Capitolul 26

Sfaturi împotriva leneviei şi vicleniei.

1 Aşa cum la seceriş nu-i rouă şi’n miezul verii nu-i ploaie,
tot astfel la cel fără minte nu se află cinste.

2 Ca păsările ce se duc, ca vrăbiile ce zboară,
aşa e blestemul fără pricină: nu va cădea pe nimeni.

3 Cum e biciul pentru cal şi boldul pentru asin,
aşa e toiagul pentru un neam nelegiuit.

4 Nu-i răspunde nebunului după nebunia lui
de teamă să nu-i devii asemenea,

5 ci răspunde-i nebunului după nebunia lui,
ca nu cumva lui să i se pară că e înţelept.

6 Cel ce trimite solie printr’un sol nebun
îşi adună ocară din propriile sale căi.

7 Opreşte umbletul picioarelor
şi nelegiuirea din gura nebunilor!

8 Cel ce leagă piatra în praştie
e asemenea celui ce-i dă nemintosului mărire.

9 Spini cresc în mâna beţivului
şi robie în mâna nemintoşilor.

10 Mult se zdrobesc în trup toţi cei lipsiţi de minte,
căci zdroaba lor nu duce la nimic.

11 Cum e câinele care se’ntoarce la vărsătura lui şi devine scârbos,
aşa e nemintosul care’n răutatea lui se’ntoarce la păcatul său.Există o ruşine care aduce păcat
şi există o ruşine care înseamnă mărire şi har.

12 Am văzut un om căruia’n sine i se părea că-i înţelept;
un nebun însă avea mai multă nădejde decât el.a

13 Zice leneşul când e trimis la drum:
– E un leu pe drumuri şi un ucigaş pe uliţe…

14 Cum se’ntoarce uşa în ţâţână,
aşa se’ntoarce leneşul în patul său.

15 Omul trândav stă cu mâna’n sân
şi n’o poate duce la gură.

16 Trândavul îşi pare luişi mai înţelept
decât unul care aduce o veste bună.

17 Ca unul care se ţine de coada câinelui,
aşa e cel ce se bagă în pricina altuia.

18 Precum cei ce aşteaptă mustrări le pun oamenilor înainte cuvinte [frumoase]
iar cel ce prinde întâiul cuvânt se va împiedica,

19 aşa e cu cei ce într’ascuns îşi pândesc prietenii
şi când sunt descoperiţi zic: „Nu-i aşa c’am glumit?”

20 Cu multe lemne focul creşte;
dar acolo unde nu e un certăreţ se potoleşte sfada.

21 Vatră pentru cărbuni şi lemne pentru foc
şi un om arţăgos ca să se’ncindă sfada.

22 Vorbele linguşitorilor sunt moi,
dar pătrund până’n străfundul măruntaielor.

23 Argintul dat cu necinste să fie socotit ca un hârb.
Buzele calme ascund o inimă tristă.

24 Un duşman plângăreţ făgăduieşte totul cu buzele,
dar în inimă vicleşug meştereşte.

25 Cu glas mare de te-ar ruga duşmanul, să nu-l asculţi,
că şapte vicleşuguri sunt în inima lui.

26 Cel ce ascunde duşmănia dospeşte vicleşugul,
dar se descoperă prin aceea că’n adunări şi-arată păcatele.

27 Cel ce sapă groapa aproapelui cade el în ea,
iar cel ce prăvăleşte piatra, pe el şi-o prăvăleşte.

28 Limba mincinoasă urăşte adevărul
şi gura neacoperită pricinuieşte răsturnări.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.