×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Proverbele lui Solomon

Capitolul 25

Cuviinţă în adevăr, măsură în vorbă şi la mâncare.

1 Acestea sunt proverbele lui Solomon
pe care le-au transcris prietenii lui Iezechia, regele lui Iuda.

2 Slava lui Dumnezeu ascunde înţelesurile,
slava regelui le cinsteşte lucrarea.

3 Înalt e cerul şi adânc e pământul,
dar inima regelui e de nepătruns.

4 Bate argintul cu zgură în el
şi se va face pe de-a’ntregul curat.

5 Ucide-i pe cei necredincioşi de dinaintea regelui
şi tronul său va propăşi întru dreptate.

6 Nu te făli în faţa regelui
şi nici nu sta în locurile celor puternici;

7 că mai bine e să ţi se zică: – Urcă-te lângă mine!,
decât să fii umilit în faţa celor puternici.Pe cele ce ochii tăi le-au văzut, spune-le!

8 Nu te repezi la sfadă,
ca să nu-ţi pară rău la urmă.

9 De câte ori te înfruntă prietenul
trage-te înapoi, nu-i spune vorbe rele,

10 ca nu cumva prietenul să te ocărască
şi cearta şi vrajba să rămână aproape;a
ci să-ţi fie ţie ca o moarte.Bunăvoinţa şi prietenia te fac liber;b
ţine-le pentru tine,
ca să nu te faci de ocară,
ci’n pace şi prietenie să-ţi păzeşti căile.

11 Ca un măr de aur într’o salbă de sardiu
aşa e cuvântul rostit [cu înţelepciune].

12 O piatră de sardiu într’un cercel,
aşa e cuvântul înţelept la urechea atentă.

13 Aşa cum la seceriş o ninsoare ar potoli arşiţa,
întocmai e solul credincios pentru cei ce l-au trimis:
ajută sufletele alor săi.

14 Precum vânturile şi norii şi ploile sunt foarte arătoase,
aşa e cel ce se laudă cu darul fals.

15 Îndelungă-răbdarea e propăşirea regelui,
dar limba moale zdrobeşte oasele.

16 Dacă găseşti miere, mănâncă cu măsură,
ca nu cumva, îmbuibându-te, să o verşi.c

17 La prietenul tău să te duci rar,
ca nu cumva, săturându-se de tine, să te urască.d

18 Măciucă şi sabie şi săgeată ascuţită,
aşa e omul care aduce mărturie mincinoasă împotriva prietenului său.

19 Calea omului rău şi piciorul nelegiuitului
vor pieri în ziua cea rea.

20 Aşa cum oţetul nu foloseşte la rană, şi nici fumul la ochi,
tot astfel boala, căzând în trup, mâhneşte inima.Cum e molia în haină şi cum sunt carii în lemn,
aşa e tristeţea omului: strică inima.

21 Dacă duşmanul tău e flămând, dă-i să mănânce;
dacă-i e sete, dă-i să bea;

22 că făcând aceasta, cărbuni de foc îi grămădeşti pe cap,
iar Domnul te va răsplăti cu bunătăţi.

23 Vântul de la miazănoapte ridică nori;
tot astfel, faţa neruşinată întărâtă limba.

24 Mai bine să locuieşti într’un ungher din pod
decât în casă de obşte cu o femeie arţăgoasă.

25 Aşa cum apa rece îi este dulce sufletului însetat,
tot astfel o veste bună dintr’o ţară de departe.

26 Când un om drept cade în faţa necredinciosului
e ca atunci când cineva astupă izvorul şi zăpăceşte curgerea apei,

27 Nu e bine să mănânci miere multă,
dar e drept să cinsteşti cuvintele care înalţă.

28 Ca o cetate cu zidurile căzute şi care nu-i întărită,
aşa e omul care face ceva fără să’ntrebe.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.