×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Proverbele lui Solomon

Capitolul 24

Despre cei în primejdii de moarte; despre uşurătatea minţii.

1 Fiule, nu-i invidia pe oamenii răi,
nici nu pofti să le fii alături.

2 Că inima lor cugetă minciuni,
iar buzele lor grăiesc numai prostii.

3 O casă se zideşte cu înţelepciune
şi prin cunoaştere se întăreşte.

4 Prin pricepere se umplu cămările
cu toată bogăţia scumpă şi bună.

5 Un om înţelept e mai bun decât unul tare
şi unul cu mintea’ntreagă decât o moşie întinsă.

6 Un război se duce sub o comandă,
dar ajutorul vine prin inima unui sfătuitor.

7 Înţelepciunea şi cugetarea sunt la porţile înţelepţilor;
înţelepţii nu se abat de la gura Domnului,

8 ci iau cuvântul în adunări.

9 Pe cei neînvăţaţi îi întâmpină moartea;
nemintosul moare în păcate
şi necurăţia îl murdăreşte pe cel ticălos;

10 pângărit va fi el în ziua cea rea
şi’n ziua necazului, până ce se va mistui de tot.

11 Nu pregeta să-i scapi pe cei duşi la moarte
şi să-i răscumperi pe cei ce sunt a fi ucişi.

12 Dar de vei zice: – Nu-l cunosc pe acest om!,
să ştii că Domnul cunoaşte inimile tuturor;
El, Cel ce le-a dat tuturor suflare, El pe toate le ştie
şi El îi va răsplăti fiecăruia după faptele lui.

13 Fiule, mănâncă miere, că bun este fagurele
şi-ţi îndulceşte gâtlejul.

14 În acest fel vei simţi înţelepciunea în sufletul tău;
că dacă o vei afla, bun îţi va fi sfârşitul
şi nădejdea nu te va părăsi.

15 Pe cel necredincios să nu-l aduci în păşunea drepţilor
şi nici să te laşi înşelat de saţul pântecelui;

16 că de şapte ori va cădea dreptul şi se va ridica,a
dar cel necredincios în rele va slăbi.

17 De va cădea duşmanul tău, nu te bucura asupră-i,
iar de împiedicarea lui nu te mândri;

18 că Domnul va vedea aceasta şi n’o să-I placă
şi mânia Şi-o va întoarce dinspre el.

19 Nu te bucura asupra răufăcătorilor,
nici să-i invidiezi pe păcătoşi;

20 fiindcă răii nu vor avea urmaşi,
iar lumina celor necredincioşi se va stinge.

21 Fiule, teme-te de Dumnezeu şi de rege
şi nici unuia să nu-i fii nesupus.

22 Că ei dintr’o dată îi vor pedepsi pe cei necredincioşi,
şi cine oare va şti răzbunarea amândurora?b

23 Şi iarăşi pe acestea vi le spun vouă, înţelepţilor:
Nu e bine ca la judecată să-i cunoşti pe împricinaţi.

24 Cel ce-i spune necredinciosului că este drept,
blestemat va fi de popoare şi urât de neamuri.

25 Iar cei ce mustră, aceia mai buni se vor arăta
şi binecuvântare va veni peste ei.

26 Un răspuns cu vorbe bune e o sărutare pe buze.

27 Pune’n rânduială ceea ce ai de făcut afară,
pregăteşte-te la ţarină
şi vino după mine,
şi pe urmă îţi vei dura casa.

28 Să nu fii martor mincinos împotriva concetăţeanului tău
şi nici să-ţi dai drumul la gură.

29 Să nu zici: – Cum mi-a făcut el, aşa îi voi face şi eu;
şi: – Cu ce m’a năpăstuit, cu aceea îi voi plăti.

30 Omul nemintos e ca o arătură,
omul fără minte e ca o vie:

31 Dacă o laşi, se’nţeleneşte
şi se umple de buruieni şi se pustieşte
şi pietrele gardului i se surpă.

32 Apoi mie mi-a părut rău
şi mi-am luat seama, ca să aleg învăţătura.

33 Puţină dormitare, puţintel somn,
puţin să stai cu mâinile în sân…;

34 şi dacă asta vei face, îţi iese sărăcia’nainte
şi, ca o bună alergătoare, lipsa.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.