×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Proverbele lui Solomon

Capitolul 20

Regele înţelept.

1 Neastâmpărat lucru este vinul şi plină de nemăsură-i beţia,
dar fiece nebun se prinde’n mreaja lor.a

2 Ameninţarea regelui nu se deosebeşte de răcnetul leului,
iar cel care-l întărâtă păcătuieşte împotriva propriului său suflet.

3 E o cinste pentru om să urască sudălmile,
dar tot cel fără minte cu unele ca acestea se încurcă.

4 Când e ocărât, trândavul nu se ruşinează;
aşa-i şi cu cel ce se împrumută cu grâu la seceriş.

5 Apă adâncă e sfatul în inima omului,
iar cel înţelept o scoate afară.

6 Mare lucru şi de cinste e omul milostiv,
dar greu e de găsit omul credincios.

7 Cel ce umblă neprihănit întru dreptate
fericiţi îi va lăsa pe copiii săi.

8 Când şade pe tron un rege drept
nici un lucru rău nu-i poate sta înainte.

9 Cine se poate lăuda că are inima curată?
sau cine va cuteza să spună că e curat de păcate?

10 Lumina celui ce vorbeşte de rău pe tată sau pe mamă se va stinge
şi luminile ochilor săi întuneric vor vedea.

11 Porţia dobândită cu grabă la’nceput
nu va fi binecuvântată la sfârşit.

12 Să nu zici: – Mă voi răzbuna pe duşmanul meu!,
ci aşteaptă-L pe Domnul, ca El să te-ajute.

13 Cântarul mare şi mic şi greutăţile de două mărimi
necurate-s amândouă în faţa Domnului,
iar cei le fac, în năravurile lor se vor împiedica.

14 Dreaptă e calea tânărului
[care umblă] cu cel cuvios.

15 Urechea aude şi ochiul vede,
amândouă sunt lucrul Domnului.

16 Nu iubi clevetirea, ca să nu pieri;
deschide-ţi ochii şi te satură de pâine.

17 „Rău!, rău!”, zice cel ce cumpără,
dar după ce pleacă îşi freacă mâinile.b

18 Există aur şi belşug de pietre scumpe,
dar vase de cinste sunt buzele pricepute.

19 Ia-i haina celui ce s’a pus chezaş pentru un străin;
spre binele celui necunoscut, ia-i un zălog.

20 Dulce îi este omului pâinea înşelăciunii,
dar mai apoi i se va umple gura de pietriş.

21 În sfat se întemeiază ce-ai de gând să faci,
cu planuri înţelepte se face războiul.

22 Cel ce trădează tainele adunării vorbeşte’n doi peri;
cu cel ce are mereu gura deschisă nu te amesteca.

23 Urâciune Îi este Domnului cântarul dublu,
iar cumpăna înşelătoare nu este bună’n ochii Lui.

24 Umbletele omului sunt îndreptate de Dumnezeu;
atunci, cum poate un muritor să priceapă căile Sale?

25 Cursă îi este omului graba de a aduce la altar ceva din bunurile sale,
căci după ce a făgăduit s’ar putea să-i pară rău.

26 Regele înţelept e o vânturătoare pentru cei necredincioşi
şi vârtej aduce asupră-le.

27 Suflare oamenilor le este lumina Domnului,
cea care sfredeleşte adâncurile inimii.

28 Mila şi adevărul îi stau de pază regelui
şi tronul său îl vor înconjura cu dreptate.

29 Înţelepciunea e podoaba tinerilor,
iar părul cărunt e slava bătrânilor.

30 Zdruncinări şi sfărâmări se abat asupra celor răi
şi răni întru adâncurile lăuntrului lor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.