×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Proverbele lui Solomon

Capitolul 2

Înţelepciunea se descoperă şi se învaţă.

1 Fiule, dacă tu vei primi graiurile mele
şi dacă din poruncile mele îţi vei face comoară,a

2 dacă auzul tău va asculta înţelepciunea,
dacă inima ţi-o vei lipi de cunoaştere

3 şi fiului tău i-o vei îmbia spre învăţătură;
dacă tu vei chema înţelepciunea,
dacă vocea ta i-o vei împrumuta cunoaşterii
şi’nfrigurat cu mare glas vei căuta priceperea

4 şi după ea vei scormoni cum cauţi argintul
şi’ntru adânc o vei scruta ca pe o comoară,

5 atunci vei cunoaşte frica de Domnul
şi cunoaşterea lui Dumnezeu o vei afla.

6 Căci Domnul este Cel ce dă înţelepciunea
şi din Elb izvorăsc înţelegerea şi cunoaşterea;

7 El comoară le agoniseşte celor ce conduc spre mântuire
şi le ocroteşte drumul,

8 ca să păzească El calea celor ce merg după dreptate
şi să păzească drumul celor ce se tem de El.

9 Atunci vei cunoaşte dreptatea şi judecata
şi călăuză le vei fi tuturor pe drumul cel bun.

10 Că dacă’n cugetul tău va veni înţelepciunea
şi dacă priceperea i se va părea bună sufletului tău,

11 atunci sfatul cel bun te va păzi
şi cugetul cel drept te va apăra,

12 ca să fii tu izbăvit de calea cea rea
şi de omul al cărui cuvânt nu poate fi crezut.

13 O, cei ce părăsesc căile cele drepte
ca să meargă în căile întunericului!,

14 cei ce se bucură de rău
şi se veselesc de dezmăţul nebun,

15 ale căror cărări sunt întortocheate
şi ale căror umblete sunt strâmbe:

16 Aceia te vor îndepărta de la calea cea dreaptă
şi te vor înstrăina de gândul cel bun.

17 Fiule, să nu te apuce sfatul cel rău
al celui ce părăseşte învăţătura tinereţilor
şi uită făgăduinţa lui Dumnezeu;

18 că acela şi-a pus casa în vecinătatea morţii,
iar cărările lui cu muritorii merg pe lângă iad;

19 nici unul din cei ce merg pe ele nu se mai întoarce,
nici va da peste cărări drepte,
fiindcă sorocul vieţii nu-l va mai apuca;

20 că dacă ei ar fi umblat pe căi bune,
ar fi dat peste cărările cele netede ale dreptăţii;

21 fiindcă cei buni vor locui pământul
şi cei lipsiţi de răutate vor rămâne pe el;

22 dar căile necredincioşilor vor pieri de pe pământ
şi nelegiuiţii vor fi alungaţi de pe el.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.