×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Proverbele lui Solomon

Capitolul 19

Săracii cinstiţi şi fiii bine crescuţi.

1 Mai bun e săracul în calea simplităţii lui
decât cel cu buze viclene şi cap fără minte.

2 Unde nu e ştiinţa sufletului, acolo nu este binele,
iar cel ce-şi grăbeşte picioarele se va împiedica.

3 Nebunia omului îi strâmbă căile
şi’n inima lui Îl învinuie pe Dumnezeu.

4 Bogăţia aduce belşug de prieteni,
dar săracul se trezeşte şi fără singurul său prieten.

5 Martorul mincinos nu va rămâne nepedepsit,
iar cel ce învinuie pe nedrept nu va scăpa.

6 Mulţi sunt cei ce se gudură pe lângă feţele regilor;
dar tot omul rău îi devine ocară altui om.

7 Tot cel care-l urăşte pe fratele sărac
departe va fi şi de prietenie.Buna cugetare se apropie de cei ce o ştiu,
iar omul înţelept o află.
Cel ce face mult rău desăvârşeşte răul,
iar cel ce întărâtă cuvinte nu se va mântui.

8 Cel care-şi agoniseşte înţelepciune se iubeşte pe sine,
iar cel ce-şi păstrează lucrarea minţii va afla binele.

9 Martorul mincinos nu va rămâne nepedepsit,
iar cel ce aţâţă răutatea, de ea va pieri.

10 Celui fără minte desfătarea nu-i foloseşte la nimic
şi tot aşa dacă sluga începe să domnească cu semeţie.

11 Omul milostiv e mult-îngăduitor
şi lauda lui va trece pe deasupra nelegiuiţilor.

12 Ameninţarea regelui e ca răcnetul leului,
dar bunăvoinţa lui e ca roua pe iarbă.

13 Fiul fără minte e o ruşine pentru tatăl său,
iar prinoasele din simbria desfrânatei nu sunt curate.

14 Părinţii le împart fiilor casă şi avere,
dar femeia îi este rânduită bărbatului de către Dumnezeu.

15 Bărbatului afemeiat îi stă’n cale laşitatea,
iar sufletul celui trândav va flămânzi.

16 Cel ce păzeşte porunca, sufletul şi-l păzeşte,
dar cel ce-şi dispreţuieşte căile, acela va pieri.

17 Cel care-l miluieşte pe sărac Îl împrumută pe Dumnezeu
şi după ceea ce dă i se va răsplăti.

18 Cât timp mai e nădejde, pedepseşte-ţi fiul,
dar în sufletul tău nu te înălţa pân’la trufie.

19 Omul răutăcios va avea multă pagubă,
dar dacă face răul îşi va pierde şi sufletul.

20 Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău,
pentru ca măcar la urma urmelor să fii înţelept.

21 Multe gânduri sunt în inima omului,
dar sfatul Domnului rămâne în veac.

22 Roadă îi este omului milostenia,
iar săracul cel drept e mai bun decât bogatul mincinos.

23 Spre viaţă îi este omului frica de Domnul,
dar cel fără frică stă pe unde cunoaşterea nu-i de văzut.

24 Cel ce cu nedreptate îşi ascunde mâinile’n sân
nu şi le va duce nici la gură.

25 Când îl baţi pe ticălos, omul simplu devine mai isteţ,
iar dacă-l vei certa pe omul înţelept, el va cunoaşte priceperea.

26 Cel care nu-şi cinsteşte tatăl şi se leapădă de mama sa,
acela va fi supus ruşinii şi ocării.

27 Fiul care încetează să păstreze învăţătura tatălui său,
acela cu rele vorbe se va deprinde.

28 Cel ce se pune chezaş pentru copilul nemintos dispreţuieşte dreptatea,
iar gura celor necredincioşi va înghiţi judecăţile.

29 Bice li se pregătesc neruşinaţilor
şi, tot aşa, pedepse pentru cei fără minte.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.