×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Proverbele lui Solomon

Capitolul 18

Prietenia şi înfrânarea limbii.

1 Omul care vrea să se despartă de prieteni caută pricini,
dar în toată vremea va fi vrednic de ocară.

2 Omul lipsit de minte nu are nevoie de înţelepciune,
că mai bine o duce cu nebunia.

3 Când necredinciosul intră în adâncul răutăţilor, nici nu le bagă de seamă,
dar necinste şi ocară vin peste el.

4 Apă adâncă este cuvântul în inima omului
şi râu ce tresaltă şi fântână de viaţă.

5 Nu e bine să-i dai cinstire omului fără Dumnezeu,
şi nici potrivit ca omului drept să-i răpeşti, la judecată, dreptatea.

6 Buzele nemintosului îl duc în necazuri,
iar gura lui îndrăzneaţă cheamă moartea.

7 Gura celui fără minte e prăbuşirea lui,
iar buzele lui sunt laţ pentru sufletul său.

8 Pe cei leneşi îi biruie frica,
iar sufletele oamenilor afemeiaţi vor flămânzi.

9 Cel ce nu se ajută pe sine prin faptele sale
e frate cu cel ce pe sine se nimiceşte.

10 Numele Domnului, din măreţia tăriei;
alergând la el, drepţii se înalţă.

11 Averea omului bogat e cetate tare,
dar slava ei aruncă umbră largă.

12 Înainte de prăbuşire inima omului se înalţă,
dar înainte de mărire se smereşte.

13 Cel ce răspunde înainte de a auzi,
nebun este şi ocară sieşi.

14 Sluga înţeleaptă potoleşte mânia omului,
dar pe cel laş cine-l va suferi?

15 Inima celui ce gândeşte câştigă pricepere,
iar urechile înţelepţilor caută cugetarea.

16 Când omul dă, darul său îl lărgeşte
şi printre cei puternici îl aşază.

17 Omul drept se învinuie pe sine când începe să vorbească,
dar dacă pârâşul sare asupră-i, acela e mustrat.

18 Sorţii pun capăt certurilor
şi hotărăsc între cei puternici.

19 Un frate ajutat de un frate e ca o cetate înaltă şi tare
şi e tot atât de puternic ca un palat bine temeluit.

20 Omul îşi umple pântecele din roadele gurii sale
şi cu roadele buzelor sale se va sătura.

21 Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii,
iar cei ce şi-o stăpânesc îi vor mânca roadele.

22 Cel ce şi-a găsit o femeie bună, bune daruri şi-a aflat
şi desfătare a primit de la Dumnezeu.

23 Cel ce o îndepărtează pe femeia bună, bunătăţile şi le îndepărtează,
iar cel ce ţine o adulteră e nebun şi necredincios.a

24 Săracul răspunde cu rugăciuni,
iar bogatul răspunde cu asprime.

25 Omul binevoitor într’o adunare
e mai prieten decât un frate.b

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.