×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Proverbele lui Solomon

Capitolul 17

Cearta şi vrajba.

1 Mai bun e un dumicat cu plăcere şi’n pace
decât o casă doldora de bunătăţi
şi jertfe nedrepte, cu vrajbă.

2 Servul grijuliu îşi stăpâneşte stăpânii nemintoşi
şi el le împarte fraţilor părţile.

3 Aşa cum aurul şi argintul se lămuresc în cuptor,
tot astfel inimile cele alese, lângă Domnul.

4 Omul rău ascultă de limba nelegiuiţilor,
dar omul drept nu ia aminte la buzele mincinoase.

5 Cel ce râde de sărac Îl întărâtă pe Cel ce l-a făcut,
iar cel ce se bucură de căderea altuia nu va rămâne nepedepsit;
dar cel ce simte milă, milă va afla.

6 Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor,
iar părinţii lor sunt lauda copiilor.Cel credincios are’ntreaga lume plină de bănet,
dar necredinciosul, nici un bănuţ.

7 Cel fără minte nu-şi apropie buzele drepte,
dar nici cel drept buzele mincinoase.

8 Învăţătura e bună răsplată celor ce se ţin de ea:
oriîncotro se întoarce, ea e pe drumul cel bun.

9 Cel ce ascunde strâmbătatea umblă după prietenie,
dar cel ce-i urăşte ascunzişul desparte prieteni şi casnici.

10 Ameninţarea sfărâmă inima înţeleptului,
dar nemintosul, chiar când e bătut, nu simte.

11 Omul rău scorneşte certuri,
dar Domnul va trimite împotrivă-i înger ne’ndurător.a

12 Purtarea de grijă îi revine omului grijuliu,
dar nemintosul cugetă lucruri rele.

13 Din casa celui ce plăteşte cu rău pentru bine
răul nu se va muta.

14 O lege dreaptă le dă cuvintelor putere,
dar cearta şi vrajba aduc după ele sărăcia.

15 Cel ce hotărăşte că ce-i drept e strâmb
şi că ce-i strâmb e drept,
acela spurcat este şi urâciune în faţa lui Dumnezeu.

16 De ce are nebunul de toate?
că doar nu poate nemintosul să cumpere înţelepciune!

17 Cel ce-şi înalţă casa, caută s’o dărâme,
iar cel leneş la învăţătură va cădea în necazuri.

18 Pentru orice vreme să ai un prieten,
iar fraţii să-ţi fie de folos la nevoie,
că pentru aceasta sunt făcuţi.

19 Omul fără minte bate din palme şi se veseleşte sieşi,
aşa cum chezaşul se pune zălog pentru prietenul său.

20 Cel ce iubeşte păcatul se bucură de gâlceavă,
iar cel cu inima împietrită nu se adună cu cei buni.

21 Omul cu limbă schimbătoare va cădea în necazuri,
iar inima nebunului durere îi este celui ce o are.

22 Un tată nu se bucură de fiul lipsit de’nvăţătură,
dar fiul înţelept îşi veseleşte mama.

23 O inimă veselă face viaţa sănătoasă,
dar omului mâhnit i se usucă oasele.

24 Căile celui ce primeşte mităb nu sporesc,
iar necredinciosul se abate de la căile dreptăţii.

25 Faţa omului înţelept o citeşti uşor,
dar ochii nebunului sunt pe la marginile pământului.

26 Fiul fără minte îi este mânie tatălui său
şi întristare celei ce l-a născut.

27 Nu e bine să-l păgubeşti pe omul drept
şi nu-i cuviincios să unelteşti împotriva celor ce stăpânesc cu dreptate.

28 Cel ce împiedică rostirea unei vorbe grele e un om cu minte,
iar omul care rabdă mult e un înţelept.

29 Când nemintosul întreabă înţelepciunea, înţelepciune i se socoteşte,
iar cel ce face pe mutul, înţelept va fi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.