×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Proverbele lui Solomon

Capitolul 16

Îndemnuri la smerenie, dreptate şi înfrânare.

1 Inima omului să gândească ce e drept,
pentru ca paşii lui să-i îndrume Dumnezeu pe calea cea dreaptă.

2 Ochiul care se desfată’n frumuseţe veseleşte inima
şi o veste bună îngraşă oasele.

3 Cel ce dă deoparte învăţătura se urăşte pe sine,
dar cel ce ţine seamă de mustrări îşi iubeşte sufletul.

4 Frica de Dumnezeu este învăţătură şi înţelepciune,
iar răsplata ei e înalta cinstire.

5 Toate lucrurile celui smerit sunt vădite’n faţa lui Dumnezeu,
iar cei necredincioşi vor pieri în ziua cea rea.

6 Tot cel ce are inima mândră e necurat în faţa lui Dumnezeu,
iar cel ce dă mâna cu nedreptate nu va rămâne nepedepsit.

7 Începutul căii celei bune este a face dreptate,
căci ea e primită de Dumnezeu mai mult decât a-I aduce jertfe.

8 Acela care-L caută pe Domnul va afla cunoaştere cu dreptate,
iar cei ce-L caută drept, pace vor afla.

9 Toate lucrurile Domnului sunt făcute cu dreptate,
iar necredinciosul e păstrat pentru ziua cea rea.

10 Rostire insuflatăa e pe buzele regelui
şi’n judecată gura lui nu va rătăci.

11 Înclinarea cumpenei e dreptate de la Domnul
şi măsuri drepte sunt lucrurile Lui.

12 Răufăcătorul e urâciune în faţa regelui,
căci scaunul de domnie e întemeiat pe dreptate.

13 Buzele drepte îi sunt bineprimite regelui
şi el iubeşte cuvintele drepte.

14 Mânia regelui e solul morţii;
dar omul înţelept îl va îmblânzi.

15 Fiul unui rege se află în lumina vieţii,
iar bineplăcuţii săi sunt ca un nor de ploaie târzie.

16 Cuiburile înţelepciunii sunt mai alese decât aurul
şi cuiburile cunoaşterii sunt mai alese decât argintul.

17 Cărările vieţii abat de la rău,
iar căile dreptăţii sunt lungime de viaţă.

18 Cel ce primeşte învăţătură va fi plin de bunătăţi,
iar cel ce păzeşte mustrările se va înţelepţi.

19 Cel care-şi ţine căile îşi păzeşte sufletul,
iar cel care-şi iubeşte viaţa îşi opreşte gura.

20 Mândria merge înaintea nimicirii,
iar înaintea căderii, gândul cel rău.

21 Mai bun este cel blând cu smerenie
decât cel care împarte prăzile cu cel mândru.

22 Isteţul în tot ce face îşi află bunătăţi,
iar cel ce se încrede în Dumnezeu e foarte fericit.

23 Unii îi numesc răi pe cei înţelepţi şi pe cei pricepuţi,
dar cei cu vorbe dulci îşi vor auzi mai multe.

24 Cugetarea e un izvor de viaţă pentru cei ce o au,
dar învăţătura nebunilor este rea.

25 Inima înţeleptului cunoaşte ceea ce-i iese din gură,
pe buze el poartă cunoaştere.

26 Fagure de miere sunt cuvintele bune
şi vindecare sufletului e dulceaţa lor.

27 Sunt căi care i se par omului drepte,
dar capătul lor cată spre fundul iadului.

28 Omul care munceşte, pentru el munceşte
şi-şi alungă propria sa prăbuşire,
dar omul sucitb îşi poartă pieirea în propria sa gură.

29 Omul fără minte îşi sapă luişi răul
şi foc îşi adună pe buze.

30 Omul sucit răspândeşte răul
şi făclie vicleană le aprinde celor răi,
iar pe prieteni îi desparte.

31 Omul nelegiuit îşi înşală prietenii
şi-i îndrumă pe căi care nu sunt bune.

32 Cel ce se uită ţintă plănuieşte blestemăţii
şi dacă-şi muşcă buzele alege tot ce-i rău;
acela e un cuptor al răutăţii.

33 Bătrâneţea e cununa cinstirii,
dacă se află în căile dreptăţii.

34 Omul încet la mânie e mai bun
decât cel puternic,c
iar cel care-şi stăpâneşte firea
e mai bun decât cel ce stăpâneşte o cetate.

35 Celor nedrepţi le vin toate din lăuntrul lor,
dar toate cele drepte vin de la Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.